Menu
Město Mirotice
městoMirotice

Most přes říčku Lomnici

Železobetonový silniční most se vzedmutým obloukem je datován do počátku 20. století.

Most  je situován na hlavní průjezdné silnici v severovýchodní části obce a přemosťuje tok řeky Lomnice. Svou osou je orientovaný SSV-JJZ.

Je konstruován jako železobetonový s horním obloukem, se zavěšenou mostovkou, kolmý. Dva vyklenuté železobetonové oblouky, jejichž povrch je členěn vpadlinami. opřené o nábřežní pilíře, jsou vzájemně zavětrovány třemi horními. vzájemně zavětrovanými příčníky. V obloucích uchyceno na každé straně osm táhel dole spojených dolními příčníky, na nichž je uložena mostovka, vyztužená podélnými trámky. Betonová konstrukce mostovky ve velmi špatná. povrch betonu zvláště ve spodní části odpadává a dochází k obnažování ocelové výztuže. Po stranách mostu osazeno ocelové zábradlí s vložením jednoho betonového sloupku do každého pole. Nábřežní pilíře jsou betonové, na nárožích s vloženými tesanými kamennými kvádry pod ložiskovým uložením mostu. Styk oblouků s pilíři je zajištěno ocelovými ložisky pro vyrovnávání objemových změn konstrukce, jejichž valivá část je zakryta plechovým truhlíkem. Vozovka na mostě je z drobných kamenných kostek obloukovitě pokládaných. Po stranách chodníky. ohraničené kamennými obrubníky. Ve vozovce sazeny malé vpustě s odtokovými trubkami ve spodní části mostovky. V bezprostřední blízkosti mostu osazeno zábradlí do betonových šikmo okosených sloupků. Koryto pod mostem přirozené.

Svým umístěním. charakterem a historickou podstatou splňuje podmínky  státní památkové péče pro prohlášeni věci za kulturní památku.

Datum vložení: 18. 7. 2022 9:43
Datum poslední aktualizace: 18. 7. 2022 9:43
Autor: převod webu
  • Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Jiljí je románského založení... Zobrazit více
  • Benedikt Emanuel Žák Slavný tenorista, hudební skladatel... Zobrazit více
  • Matěj Kopecký Loutkař Matěj Kopecký byl významnou... Zobrazit více
  • Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš se narodil jako třetí syn rodiny... Zobrazit více
  • Památky Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého... Zobrazit více
  • Zajímavosti V Miroticích a okolí se natáčely filmy... Zobrazit více
  • Židovský hřbitov Židovský hřbitov v Miroticích byl založen... Zobrazit více
  • Alexander Sejk Raný český fotograf... Zobrazit více