Menu
Město Mirotice
městoMirotice

Slavnosti městaProgram

SeniorPoint v roce 2022

Podpora sousedské výpomoci, komunitního života v obci a mezigenerační spolupráce

 

 • Sousedská setkávání

Cílem Sousedských setkávání bylo, aby se lidé zajímali více o společný prostor, vytvářeli pozitivní sousedské vztahy, budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství.

Tato aktivita byla zahájena slavnostní otevřením SeniorPointu v květnu a dále byla realizována na různých slavnostech a setkáních.

 

Realizace

 

Květen - Jarní slavnost 28. 5. 2022 – na zahradě komunitního centra se sešly rodiny včetně seniorů a dětí, byly pro ně připraveny různé společné soutěže, tvořivé dílničky, divadlo a v závěru společné opékání buřtů. Účast cca 50 účastníků.

Hodnocení aktivity – kladné, společně strávené odpoledne přispělo k oživení komunikace mezi přítomnými občany.

Září – Letní slavnost, rozloučení s prázdninami 4. 9. 2022 – toto setkání bylo směřováno na termín mirotické poutě. Město Mirotice ve své režii zajistilo atrakce, které byly návštěvníky zdarma. V rámci SeniorPointu zde proběhlo mezigenerační setkávání občanů, koordinátorky připravily místo ke společnému setkání a povídání, děti v doprovodu rodičů a prarodičů kreslily zážitky z prázdnin. Účast během dne cca 350 lidí.

Hodnocení aktivity – jednoznačně kladné, tento den přispěl k oživení vztahů mezi generacemi.

                                                                                                   

Říjen – Podzimní slavnost 15. 10. 2022 – na zahradu komunitního centra byly pozvání senioři, rodiče, děti, zkrátka všichni, abychom společně prožili nádherný podzimní den. S přípravou tohoto pohádkového dne pomohli členové Sokola Mirotice, převlečení za různé pohádkové bytosti, které měli svá stanoviště, kde účastníci plnili různé úkoly. Děti na stanoviště doprovázeli vesměs prarodiče a společně plnili dané úkoly, přičemž jsme společně zažili spousta legrace. Účast cca 65 lidí.

Hodnocení aktivity – nádherné společně strávené odpoledne, plné smíchu a radosti nejen dětí, ale i prarodičů.

 

Listopad – Koledy pro seniory 27. 11. 2022 - zpívání koled – děti ze základní školy v Miroticích si nastudovaly pod vedením dvou paní učitelek pásmo vánočních písní a koled, které zazpívaly seniorům před komunitním centrem. Poté jsme se všichni společně přemístili na náměstí před místní radnici, kde program pokračoval společným rozsvícením vánočního stromu. Před komunitním centrem se sešlo zhruba 15 seniorů, avšak park před radnicí byl zcela zaplněn občany všech věkových kategorií.

Hodnocení aktivity – toto předvánoční setkání je vždy přínosem, lidé se potkají, popřejí si krásné svátky, pevné zdraví. Společné zpívání koled jistě přispěje k oživení komunikace a zlepšení vztahů mezi lidmi.

 

Setkání rodáků – 17. září 2022 - hlavní dění se konalo v místní sokolovně, kde pamětníci vzpomínali na školní léta dávno minulá, na období války, na budování města po náletu, na spolkový život a mnoho a mnoho dalšího. Školní ročníky se sdružovaly a čile diskutovaly. V komunitním centru byla připravena výstava starých pohlednic Mirotic, k prohlídce byla připraveno základní škola, kde též byla připravena vzpomínková výstava náletu na Mirotice za II. světové války a konala se přednáška o historii mirotických mlýnů. V kostele sv. Jiljí byla instalována výstava o životě a díle Matky Rosy Vůjtěchové a také byla sloužena mše. Senioři a méně pohybliví rodáci měli k dispozici osobní auto, které zajistilo dopravu k jednotlivým akcím i prohlídku celého okolí. Na přípravě této rozsáhlé akce, jednotlivých výstav i organizaci se aktivně podíleli senioři – příprava programu, zajištění starých fotografií, hlídání výstav, příprava občerstvení apod. Tato akce měla obrovský ohlas, setkali se místní občané s rodáky a jejich rodinami, dávní kamarádi a spolužáci. Vzhledem ke spokojenosti přítomných a jejich žádostí se tato akce bude opakovat.

 

 

 

 •  

Aktivita byla realizována každý měsíc, pod vedením lektora.

Díky této aktivitě si senioři vyzkoušeli rozmanité výtvarné a rukodělné aktivity - drátování,  vazba květin a tvorba květinových dekorací, textilní techniky - patchvork, šití – opravy oděvů, tvorba střihů, šití jednoduchých oděvů apod.

 

 

 •  Mezigenerační setkávání

Hlavním přínosem této aktivity bylo posílení mezigeneračních vztahů v komunitě.

Babičko, dědečku, vyprávěj – senioři vyprávěli dětem, jak se žilo na vesnici dříve, jak vypadala škola, jaká byla osnova výuky, jaké byly zvyky, jaká byla móda, hračky. Vše bylo doplněno o promítání dobových fotografií. Senioři také dětem četli z knih, které znali z mládí a děti pak kreslily obrázky. Aktivitu zajišťovali koordinátoři ve spolupráci s obcí a školou.

Realizace

Setkání se uskutečnila 10., 16. a 24. listopadu 2022 v komunitním centru. Na prvním setkání „Babičky“ četly dětem legendu o Svatém Martinovi, vyprávěly o zvycích, které se k svátku svatého Martina vztahovaly. Na druhém setkání „Babičky“ četly o zvířátkách v zimě, o přezimování zvířat, vysvětlovaly staré pranostiky, děti se zajímaly o přezimování a ochraně ježků. Na třetím setkání „Babičky“ vyprávěly o ptáčcích na zahradách i v lesích o přezimování, o zimním krmení ptáčků, o výrobě budek a jarním hnízdění. Děti se o všechna témata velmi zajímaly, byly aktivní a po každém vyprávění kreslily k tématu obrázky.

Takováto setkání s „Babičkami“ jsou opět plánována na březen 2023.

V červnu 2023 je v podobném duchu plánováno setkání dětí s členy mysliveckého spolku „Zelená hora“ Mirotice.

 

Realizace sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit vedoucích ke zkvalitnění života ve stáří

 

 

 • Počítačová akademie pro seniory

Cílem bylo zvýšení občanských kompetencí seniorů využitelných v praktickém životě, zejména v oblastech počítačových technologií

Výuka probíhala v místní ZŠ, kde bylo počítáno v rozpočtu s pronájmem učebny, ale škola poplatek za pronájem nepožadovala.

Náplň kurzu – seznámení s počítačem, ovládání myši, pohybování kurzoru, psaní základních textů, ukládání dokumentů, vytvoření emailové adresy, odesílání a přijímání pošty, vyhledávání informací na internetu

 

 • Cvičení pro seniory

Cvičení bylo zaměřené na posilování, pohybový rozsah a rovnováhu. Cvičení probíhalo na zahradě u komunitního centra a v prostorách komunitního centra.

Cvičení bylo seniory velmi dobře hodnoceno a pokračuje i v roce 2023.

 

C. Podpora zdravého životního stylu – přednášky o zdravém vaření, péči o tělo

V této aktivitě lektorka vedla seniory ke zdravé výživě, kromě přednášky si senioři společně s lektorkou vařili zdravé pokrmy, vyměňovali si recepty

 

       

                                                    

 • Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Jiljí je románského založení... Zobrazit více
 • Benedikt Emanuel Žák Slavný tenorista, hudební skladatel... Zobrazit více
 • Matěj Kopecký Loutkař Matěj Kopecký byl významnou... Zobrazit více
 • Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš se narodil jako třetí syn rodiny... Zobrazit více
 • Památky Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého... Zobrazit více
 • Zajímavosti V Miroticích a okolí se natáčely filmy... Zobrazit více
 • Židovský hřbitov Židovský hřbitov v Miroticích byl založen... Zobrazit více
 • Alexander Sejk Raný český fotograf... Zobrazit více