☰ menu www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice
× Město (NE)PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY VODY Volby 2020 Samospráva Zápisy ze zastupitelstva Vyhlášky a nařízení Partnerství a spolupráce Územní plán Veřejné zakázky Povinně zveřejňované informace Kontaktujte nás Zpravodaj Rozpočet Informace SARS CoV-2 Koronavirus Hlášení místního rozhlasu Městský vodovod Kanalizace a ČOV Strategický plán rozvoje města Mirotice a jeho částí Smlouvy Historické mapy jednotlivých katastrů města Mirotice Dotace z rozpočtu města Sokolovna Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek Využité dotační tituly GDPR Zpravodaj SORP Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji Internetový mapový server GObec Úřad Kontakty Odbory Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Úřad práce Žádosti a tiskopisy Volná pracovní místa Služby Škola a školka Knihovna Odpadové hospodářství Občan - potřebuji zařídit, krizové situace Stravování Ubytování Hřbitovy Jízdní řády Česká pošta Volný čas Historie města Osobnosti Symboly Památník M. Alše a M. Kopeckého Památky Alšovy dny + fotogalerie Cyklostezky Zájmová sdružení Mikroregion Mirotice - obce Vítání občánků Historické mapy katastrů Města Mirotice Kultura Svazek obcí regionu Písecko Knihy k prodeji
Povodňový plán Úřední deska Archiv Mapa stránek
 

A A
Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

21.10.2020 publikoval: Monika Chylíková

Aktuálně platná opatření 

Nová krizová opatření Vlády ČR od 22.10.2020 od 06:00 hod. do 3.11.2020

 

Usnesení vlády č. 1078 ze dne 21.10.2020

 

Usnesení vlády č. 1079 ze dne 21.10.2020

 

Usnesení vlády č. 1080 ze dne 21.10.2020

 

 

 

 

Nabídka nákup - Prosperita

 

Mirotice

 

Telefonická a osobní poradna -Prosperita

 

Mirotice

 

 

 

 

 

 

Krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 12. 10. 2020

sb166-20

 

 

 

S ohledem na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 994, o přijetí krizového opatření, je provoz Městského úřadu Mirotice s účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 omezen.

 

Pro veřejnost bude úřad otevřen v těchto časech:

 

 

Pondělí:  9.00  -  11.00     13.30  -  16.30

Středa:    9.00  -  11.00     13.30  -  16.30

 

 

                                                     Mirotice                                                      

     USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 8. října 2020 č. 994

 

 o přijetí krizového opatření

 

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu
s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

 

Vláda

 

s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v:

 

 

1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

 

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,

 

b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,

 

c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

 

d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu.

 

2. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách; omezení rozsahu úředních hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy

 

a) dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený tímto krizovým opatřením,

 

 

 

 

 

b) by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti,

 

c) byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu.

 

 

Provedou:

členové vlády

vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

 

Na vědomí

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy,

primátoři,

starostové

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády

 

 

 

MiroticeMirotice

MiroticeMirotice

 

 

 

 

 

 

 

Mirotice

 

Mirotice

Mirotice

Mirotice

 

 

MiroticeMiroticeMiroticeMiroticeMirotice

 

 

 

Důležité sdělení:

Upozorňujeme občany Mirotic, že v důsledku budování nové kanalizace a ČOV dochází v Miroticích k nečekaným událostem, které negativně ovlivňují život ve městě.  Jedná se především o časté výpadky v dodávkách pitné vody, a to i v ulicích, kterých se případná sdělení o přerušení dodávky pitné vody netýkají. Tato situace je způsobena nepříliš přesnými mapovými podklady k současné kanalizaci a techničtí pracovníci tak nejsou schopni tuto situaci před odstavením vody zjistit.

V souvislosti se stavebními pracemi se zjistilo, že stav stávajícího vodovodního potrubí je v takovém stavu, že trubka může prasknout i vlivem jiných okolností, než zásahem těžké techniky. Trubky jsou velmi staré, zteřelé. Město se vždy snaží o odstávkách informovat občany hned, jakmile se odstávku dozví, a to prostřednictvím rozhlasu i webových stránek města.

Za tyto případné komplikace se všem občanům Mirotic omlouváme.

Zároveň v souvislosti s budováním nové kanalizace a ČOV prosíme občany o shovívavost a doporučujeme všem, aby se na případné havárie připravili a vždy měli v rezervě zásobu vody. Dále žádáme občany, aby při pohybu na chodnících, silnicích a dalších veřejně přístupných místech, které jsou dotčeny stavebními pracemi, dbali zvýšené opatrnosti.

Mirotice

Ilustrační foto stávajícího vodovodního potrubí.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Město Mirotice

Město Mirotice se nachází v malebné jihočeské krajině, kterou snad nejvíce proslavil zdejší rodák - Mikoláš Aleš. Bohatá historie Miroticka se snoubí s množstvím přírodních i kulturních památek.

Na následujících oficiálních stránkách najdete informace o správě, aktuálním dění a zajímavostech města Mirotice a příslušejících osad...

Mirotice

 

Poděkování ZŠ Mirotice

https://www.youtube.com/watch?v=747yQcjckCg&feature=youtu.be

 

                     COVID - 19

 

Děkujeme všem za ohleduplnost a disciplínu v této pro všechny těžké době.

Děkujeme také všem, kdo pomáhá se šitím a distribucí roušek a desinfekce.

 

 

BEZPLATNÁ LINKA PRO SENIORY

800 203 210

 

NOVÁ INFORMAČNÍ LINKA V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

1212

 

V PŘÍPADĚ VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ ČI OHROŽENÍ ŽIVOTA VOLEJTE LINKY 

155 a 112

 

ZÁJEMCI O ŠITÉ BAVLNĚNÉ ROUŠKY, VOLEJTE NA TEL. Č. 382 229 361, MĚSTO VÁM POTŘEBNÉ ROUŠKY DODÁ.

 

KORONAVIRUS - preventivní informace.

Informační telefonní linka Jihočeského kraje pro veřejnost na čísle 800 100 450 je dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů. Poskytne základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v přijatých opatřeních v rámci České republiky a kraje. 

Bez ohledu na to, odkud jste přicestovali nebo zda máte nebo nemáte zdravotní potíže, dodržujte obecné zásady, které mohou zabránit přenosu infekčních onemocnění. Především si často myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu. Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo rukávem, nikdy ne rukama!!!   

Základní postupy chování, když:

BYL jsem v oblasti výskytu nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a 
MÁM PROJEVY respirační infekce
(teplota, kašel nebo dušnost)

 • Pokud jste v závažném zdravotním stavu, volejte Zdravotní záchrannou službu na telefonu 155
 • Pokud vaše příznaky nejsou závažné, kontaktujte svého praktického lékaře nebo volejte linku 736 514 386 (denně 7-17 hodin) a ohlaste, že máte podezření na koronavirus. Epidemiolog KHS Vás bude po vyhodnocení informovat o případné možnosti vyšetření na koronavirus doma nebo na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice.
  • Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
  • Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře kvůli vystavení pracovní neschopnosti, nechoďte do ordinace, pokud k tomu nejste vyzváni
  • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!  

BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a 
NEMÁM PROJEVY respirační infekce
(teplota, kašel nebo dušnost):

 • Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho o vystavení potvrzení o nařízení karantény
 • Po celou inkubační dobu – 14 dnů po návratu do ČR nebo kontaktu s nemocným - zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
 • Postupujte podle pokynů Státního zdravotního ústavu 
 • Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky v případě závažných příznaků Zdravotnickou záchrannou službu na telefonu 155, v případě mírných příznaků epidemiologa přes linku 736 514 386 (denně 7-17 hodin), pro organizaci vyšetření na koronavirus doma nebo na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice.
 • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!       

Rizikový pobyt = předchozích 14 dní v oblasti nákazy novým koronavirem (postižené oblasti se mění dle vývoje epidemiologické situace a je nutné tato místa sledovat na stránkách Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, nebo na webu MZČR:

 

 


 

Mirotice

Název projektu:

Komunitní centrum Mirotice "Na faře"

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu bývalé fary ve městě Mirotice. Realizací projektu vznikne komunitní centrum, které doplní infrastrukturu města Mirotice o prostory k setkávání místní komunity, zajištění sociálního poradenství a pořádání kulturně společenských akcí.

Cílem projektu je:

Cílem projektu je v nově vzniklém komunitním centru provozovat aktivity sociální, kulturní a vzdělávací. Půjde o ojedinělou příležitost lépe a intenzivně informovat občany o dění v jejich městě a zároveň lze očekávat snahu a ochotu zúčastnění cílových skupin a veřejnosti zapojit se do místního dění a promlouvat do nastavení fungování komunitního centra případně města Mirotice.

Realizace projektu:

1.3.2017 – 31.8.2020

Rozpočet projektu:

Celkové výdaje 7 940 295,37,- Kč, dotace 3 673 113,45,- Kč

Mirotice

 

MMR

STRÁŽ - rekonstrukce místní komunikace

 

MMR

Oprava kaple v Bořicích

 

Navštivte jižní Čechy - Oficiální turistický portál Jihočeského kraje

Město Mirotice obdrželo na opravu střechy hasičské zbrojnice v Lučkovicích 45.000,- Kč z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje.

 

 

Mirotice

Tento projekt Rekonstrukce komunikací ve městě Mirotice je spolufinancován Evropskou unií.


Název projektu: Rekonstrukce komunikací ve městě Mirotice
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03046
Termín realizace projektu: 29. 7. 2014 - 27. 7. 2015
Rozpočet projektu: 8 658 240 Kč
Popis projektu:
Projekt Rekonstrukce komunikací ve městě Mirotice je zaměřen na zlepšení dopravní
infrastruktury v místních částech města Mirotice - Lučkovice a Radobytce. V rámci projektu
došlo k:
- rekonstrukci místní komunikace II. třídy od rychlostní silnice R4 do osady Obora u
Radobytec (k. ú. Radobytce) a rekonstrukci místních komunikací III. třídy v jejím intravilánu v
celkové délce 1,45 km,
- vzniku místních komunikací rekonstrukcí účelových komunikací od místní části Lučkovice
do osady Komárov v celkové délce 1,54 km. Po rekonstrukci účelových komunikací byly tyto
komunikace zařazeny pasportem do kategorie místních komunikací odpovídající III. třídě.
Projektem došlo především k zlepšení propojení místní části Obora u Radobytec s
nadřazenou silniční sítí a osady Komárov s místní částí Lučkovice, zvýšení bezpečnosti
dopravy, ke zkvalitnění životního prostředí a dalšímu rozvoji cestovního ruchu.

Kniha  - Mikoláš Aleš (1852-1913)

Město Mirotice při příležitosti jubilea vydalo knihu "Mikoláš Aleš (1852-1913)" od B. Hoffmanna.

Knihu si můžete zakoupit za 180,- Kč v podatelně Městského úřadu nebo v Památníku Mikoláše Alše v Miroticích.

Možný je pouze osobní odběr. 

Povodňový plán

www.edpp.cz/dpp/mirotice

 

ČEVAK - dispečink – havarijní linka pro hlášení mimořádných situací (havárií atd.). Tato linka funguje nepřetržitě a pracovníci dispečinku předávají informace pracovníkům provozu. Tímto se můžou občané vyhnout situaci, kdy o víkendech případně ve večerních hodinách volají konkrétním lidem.

Tato linka je bezplatná a funguje 24 hodin denně – telefonní číslo je 800 120 112.