☰ menu www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice
× Město (NE)PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY VODY Volby 2020 Samospráva Zápisy ze zastupitelstva Vyhlášky a nařízení Partnerství a spolupráce Územní plán Veřejné zakázky Povinně zveřejňované informace Kontaktujte nás Zpravodaj Rozpočet Informace SARS CoV-2 Koronavirus Hlášení místního rozhlasu Městský vodovod Kanalizace a ČOV Strategický plán rozvoje města Mirotice a jeho částí Smlouvy Historické mapy jednotlivých katastrů města Mirotice Dotace z rozpočtu města Sokolovna Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek Využité dotační tituly GDPR Zpravodaj SORP Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji Internetový mapový server GObec Úřad Kontakty Odbory Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Úřad práce Žádosti a tiskopisy Volná pracovní místa Služby Škola a školka Knihovna Odpadové hospodářství Občan - potřebuji zařídit, krizové situace Stravování Ubytování Hřbitovy Jízdní řády Volný čas Historie města Osobnosti Symboly Památník M. Alše a M. Kopeckého Památky Alšovy dny + fotogalerie Cyklostezky Zájmová sdružení Mikroregion Mirotice - obce Vítání občánků Historické mapy katastrů Města Mirotice Kultura Svazek obcí regionu Písecko Knihy k prodeji
 

Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Důležité sdělení:

10.09.2020 publikoval: Monika Chylíková

MiroticeMirotice

MiroticeMirotice

 

 

 

 

 

 

 

Mirotice

 

Mirotice

Mirotice

Mirotice

 

 

MiroticeMiroticeMiroticeMiroticeMirotice

 

 

 

Důležité sdělení:

Upozorňujeme občany Mirotic, že v důsledku budování nové kanalizace a ČOV dochází v Miroticích k nečekaným událostem, které negativně ovlivňují život ve městě.  Jedná se především o časté výpadky v dodávkách pitné vody, a to i v ulicích, kterých se případná sdělení o přerušení dodávky pitné vody netýkají. Tato situace je způsobena nepříliš přesnými mapovými podklady k současné kanalizaci a techničtí pracovníci tak nejsou schopni tuto situaci před odstavením vody zjistit.

V souvislosti se stavebními pracemi se zjistilo, že stav stávajícího vodovodního potrubí je v takovém stavu, že trubka může prasknout i vlivem jiných okolností, než zásahem těžké techniky. Trubky jsou velmi staré, zteřelé. Město se vždy snaží o odstávkách informovat občany hned, jakmile se odstávku dozví, a to prostřednictvím rozhlasu i webových stránek města.

Za tyto případné komplikace se všem občanům Mirotic omlouváme.

Zároveň v souvislosti s budováním nové kanalizace a ČOV prosíme občany o shovívavost a doporučujeme všem, aby se na případné havárie připravili a vždy měli v rezervě zásobu vody. Dále žádáme občany, aby při pohybu na chodnících, silnicích a dalších veřejně přístupných místech, které jsou dotčeny stavebními pracemi, dbali zvýšené opatrnosti.

Mirotice

Ilustrační foto stávajícího vodovodního potrubí.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Město Mirotice

Město Mirotice se nachází v malebné jihočeské krajině, kterou snad nejvíce proslavil zdejší rodák - Mikoláš Aleš. Bohatá historie Miroticka se snoubí s množstvím přírodních i kulturních památek.

Na následujících oficiálních stránkách najdete informace o správě, aktuálním dění a zajímavostech města Mirotice a příslušejících osad...

Mirotice

 

Poděkování ZŠ Mirotice

https://www.youtube.com/watch?v=747yQcjckCg&feature=youtu.be

 

                     COVID - 19

 

Děkujeme všem za ohleduplnost a disciplínu v této pro všechny těžké době.

Děkujeme také všem, kdo pomáhá se šitím a distribucí roušek a desinfekce.

 

 

BEZPLATNÁ LINKA PRO SENIORY

800 203 210

 

NOVÁ INFORMAČNÍ LINKA V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

1212

 

V PŘÍPADĚ VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ ČI OHROŽENÍ ŽIVOTA VOLEJTE LINKY 

155 a 112

 

ZÁJEMCI O ŠITÉ BAVLNĚNÉ ROUŠKY, VOLEJTE NA TEL. Č. 382 229 361, MĚSTO VÁM POTŘEBNÉ ROUŠKY DODÁ.

 

KORONAVIRUS - preventivní informace.

Informační telefonní linka Jihočeského kraje pro veřejnost na čísle 800 100 450 je dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů. Poskytne základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v přijatých opatřeních v rámci České republiky a kraje. 

Bez ohledu na to, odkud jste přicestovali nebo zda máte nebo nemáte zdravotní potíže, dodržujte obecné zásady, které mohou zabránit přenosu infekčních onemocnění. Především si často myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu. Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo rukávem, nikdy ne rukama!!!   

Základní postupy chování, když:

BYL jsem v oblasti výskytu nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a 
MÁM PROJEVY respirační infekce
(teplota, kašel nebo dušnost)

 • Pokud jste v závažném zdravotním stavu, volejte Zdravotní záchrannou službu na telefonu 155
 • Pokud vaše příznaky nejsou závažné, kontaktujte svého praktického lékaře nebo volejte linku 736 514 386 (denně 7-17 hodin) a ohlaste, že máte podezření na koronavirus. Epidemiolog KHS Vás bude po vyhodnocení informovat o případné možnosti vyšetření na koronavirus doma nebo na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice.
  • Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
  • Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře kvůli vystavení pracovní neschopnosti, nechoďte do ordinace, pokud k tomu nejste vyzváni
  • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!  

BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a 
NEMÁM PROJEVY respirační infekce
(teplota, kašel nebo dušnost):

 • Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho o vystavení potvrzení o nařízení karantény
 • Po celou inkubační dobu – 14 dnů po návratu do ČR nebo kontaktu s nemocným - zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
 • Postupujte podle pokynů Státního zdravotního ústavu 
 • Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky v případě závažných příznaků Zdravotnickou záchrannou službu na telefonu 155, v případě mírných příznaků epidemiologa přes linku 736 514 386 (denně 7-17 hodin), pro organizaci vyšetření na koronavirus doma nebo na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice.
 • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!       

Rizikový pobyt = předchozích 14 dní v oblasti nákazy novým koronavirem (postižené oblasti se mění dle vývoje epidemiologické situace a je nutné tato místa sledovat na stránkách Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, nebo na webu MZČR:

 

 


 

Mirotice

Název projektu:

Komunitní centrum Mirotice "Na faře"

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu bývalé fary ve městě Mirotice. Realizací projektu vznikne komunitní centrum, které doplní infrastrukturu města Mirotice o prostory k setkávání místní komunity, zajištění sociálního poradenství a pořádání kulturně společenských akcí.

Cílem projektu je:

Cílem projektu je v nově vzniklém komunitním centru provozovat aktivity sociální, kulturní a vzdělávací. Půjde o ojedinělou příležitost lépe a intenzivně informovat občany o dění v jejich městě a zároveň lze očekávat snahu a ochotu zúčastnění cílových skupin a veřejnosti zapojit se do místního dění a promlouvat do nastavení fungování komunitního centra případně města Mirotice.

Realizace projektu:

1.3.2017 – 31.8.2020

Rozpočet projektu:

Celkové výdaje 7 940 295,37,- Kč, dotace 3 673 113,45,- Kč

Mirotice

 

MMR

STRÁŽ - rekonstrukce místní komunikace

 

MMR

Oprava kaple v Bořicích

 

Navštivte jižní Čechy - Oficiální turistický portál Jihočeského kraje

Město Mirotice obdrželo na opravu střechy hasičské zbrojnice v Lučkovicích 45.000,- Kč z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje.

 

 

Mirotice

Tento projekt Rekonstrukce komunikací ve městě Mirotice je spolufinancován Evropskou unií.


Název projektu: Rekonstrukce komunikací ve městě Mirotice
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03046
Termín realizace projektu: 29. 7. 2014 - 27. 7. 2015
Rozpočet projektu: 8 658 240 Kč
Popis projektu:
Projekt Rekonstrukce komunikací ve městě Mirotice je zaměřen na zlepšení dopravní
infrastruktury v místních částech města Mirotice - Lučkovice a Radobytce. V rámci projektu
došlo k:
- rekonstrukci místní komunikace II. třídy od rychlostní silnice R4 do osady Obora u
Radobytec (k. ú. Radobytce) a rekonstrukci místních komunikací III. třídy v jejím intravilánu v
celkové délce 1,45 km,
- vzniku místních komunikací rekonstrukcí účelových komunikací od místní části Lučkovice
do osady Komárov v celkové délce 1,54 km. Po rekonstrukci účelových komunikací byly tyto
komunikace zařazeny pasportem do kategorie místních komunikací odpovídající III. třídě.
Projektem došlo především k zlepšení propojení místní části Obora u Radobytec s
nadřazenou silniční sítí a osady Komárov s místní částí Lučkovice, zvýšení bezpečnosti
dopravy, ke zkvalitnění životního prostředí a dalšímu rozvoji cestovního ruchu.

Kniha  - Mikoláš Aleš (1852-1913)

Město Mirotice při příležitosti jubilea vydalo knihu "Mikoláš Aleš (1852-1913)" od B. Hoffmanna.

Knihu si můžete zakoupit za 180,- Kč v podatelně Městského úřadu nebo v Památníku Mikoláše Alše v Miroticích.

Možný je pouze osobní odběr. 

Povodňový plán

www.edpp.cz/dpp/mirotice

 

ČEVAK - dispečink – havarijní linka pro hlášení mimořádných situací (havárií atd.). Tato linka funguje nepřetržitě a pracovníci dispečinku předávají informace pracovníkům provozu. Tímto se můžou občané vyhnout situaci, kdy o víkendech případně ve večerních hodinách volají konkrétním lidem.

Tato linka je bezplatná a funguje 24 hodin denně – telefonní číslo je 800 120 112.