Menu
Město Mirotice
městoMirotice

Historie města

Osídlení v místech dnešních Mirotic sahá přinejmenším do doby železné. Starší osada z 12. století ležela v prostoru za dnešním hřbitovem u potoka zvaného Struhy. Královské svobodné městečko Mirotice pak bylo založeno ve druhé polovině 13. století v okolí kostela Sv. Jiljí.

FotoMěstečko Mirotice sloužilo jako opěrný bod na královské obchodní stezce (Zlaté stezce) vedoucí z Pasova do Prahy. Tato poloha předurčila budoucí osud Mirotic. Období míru a prosperity se střídala s dobami bídy a zpustošení jako násedek válečných událostí. Poprvé byly Mirotice poničeny v husitských válkách a prodejem se pak staly poddanským městečkem pánů z Rožmitálu. Po zrušení Rožmitálské zástavy roku 1544 připadly Mirotice správou ke královskému hradu Zvíkovu.

Úsilí o úplné a nezávislé samosprávní postavení vyvrcholilo roku 1562 zřízením vlastní radnice. V následujícím období město získalo celou řadu privilegií. Slibný hospodářský rozvoj byl načas zpomalen velkým požárem v roce 1575, při němž shořelo 50 domů. Při vpádu Pasovských roku 1611 však bylo městečko tak poničeno, že se muselo po krátkém vykoupení opět zaprodat v poddanství.

FotoAni třicetiletá válka se Miroticím nevyhnula. V letech 1639 až 1648 byla zkáza městečka dovršena. K novému rozvoji došlo až  po roce 1688, kdy Mirotice, spolu s cerhonickým statkem koupil premonstrátský klášter ve Schläglu. Pod novou vládou došlo k hospodářskému oživení.

Válečné události z roku 1741–1742 se Mirotic příliš nedotkly. V roce 1850 dosáhl počet obyvatel 1600. Dne 18. listopadu 1852 se zde narodil malíř Mikoláš Aleš. Výsadní postavení tržního a formanského uzlu ztratily Mirotice po zavedení železnice v r. 1875, která se Miroticím vyhnula.

Na frontách první světové války padlo 34 mirotických občanů. I druhá světová válka si vyžádala své oběti. V koncentračních táborech zahynula celá židovská komunita. Posledních 13 občanů Mirotic zemřelo 29. dubna 1945 při bombardování města.

V poválečném období byla postavena nová radnice a náměstí upraveno do současné podoby. V současnosti pokračuje rozsáhlá výstavba nových rodinných domů.

Miroticím byl dne 1. června 1998 navrácen statut města.

Pozn.: Čerpáno z publikace „Alšovy Mirotice“ autorského týmu Hřebejk František, Chylíková Monika a Vaňáčová Květuše.

  • Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Jiljí je románského založení... Zobrazit více
  • Benedikt Emanuel Žák Slavný tenorista, hudební skladatel... Zobrazit více
  • Matěj Kopecký Loutkař Matěj Kopecký byl významnou... Zobrazit více
  • Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš se narodil jako třetí syn rodiny... Zobrazit více
  • Památky Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého... Zobrazit více
  • Zajímavosti V Miroticích a okolí se natáčely filmy... Zobrazit více
  • Židovský hřbitov Židovský hřbitov v Miroticích byl založen... Zobrazit více
  • Alexander Sejk Raný český fotograf... Zobrazit více