Menu
Město Mirotice
městoMirotice

Odbor sociální

Zabezpečuje agendu na úseku sociálních věcí s platnými právními předpisy a v rozsahu stanoveném právními předpisy.

V součinnosti se zdravotnickými zařízeními vyhledává těžce zdravotně postižené občany a staré občany v nepříznivých podmínkách, které nemohou sami překonat.

Vede standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

Spolupracuje při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, poradenskými zařízeními.

Na úseku sociálních záležitostí spolupracuje s Krajským úřadem v Ceských Budějovicích, Úřadem práce v Písku a MěÚ Mirotice.

Zajišťuje agendu zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení.

Poskytuje základní sociální poradenství.

Kontakt:

Mgr. Ilona Kárová

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

  • Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Jiljí je románského založení... Zobrazit více
  • Benedikt Emanuel Žák Slavný tenorista, hudební skladatel... Zobrazit více
  • Matěj Kopecký Loutkař Matěj Kopecký byl významnou... Zobrazit více
  • Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš se narodil jako třetí syn rodiny... Zobrazit více
  • Památky Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého... Zobrazit více
  • Zajímavosti V Miroticích a okolí se natáčely filmy... Zobrazit více
  • Židovský hřbitov Židovský hřbitov v Miroticích byl založen... Zobrazit více
  • Alexander Sejk Raný český fotograf... Zobrazit více