Menu
Město Mirotice
městoMirotice

Město Mirotice je správcem hřbitovů v Miroticích a Radobytcích

Hřbitov v Radobytcích

Foto

Par. č.  514/2 v k.ú. Radobytce

Počet hrobových míst: 844
Počet volných hrobových míst: 50 

Způsob ukládání odstraněné  hrobové výzdoby

U hřbitova v Radobytcích i Miroticích je umístěn velkoobjemový kontejner, který je určen k odkládání odstraněných zbytků z hrobových míst, jako jsou umělé květiny, organické zbytky, svíčky,  kalíšky od svíček  a další podobného charakteru.

Do kontejnerů je zakázáno ukládat odpad podobný domovnímu, jako je popel, plasty, sklo a další odpad vznikající v domácnosti.  Do kontejnerů je dále zakázáno ukládat velkoobjemový odpad, listí a trávu ze zahrad.

Postup při rušení hrobového místa

Před uskutečněním tohoto záměru kontaktujte správce pohřebiště: 

MěÚ Mirotice (Drahomíra Honsová,  tel. 382 229 101)

Zde Vám budou sděleny konkrétní podmínky

 • jak upravit rušené hrobové místo
 • kam odložit hrobové zařízení

Postup při ukládání pozůstatků a ostatků do hrobu

Před uložením ostatků musíte požádat o souhlas správce pohřebiště

MěÚ Mirotice (Drahomíra Honsová,  tel. 382 229 101)

Služby poskytované správcem:

 • úklid hřbitova
 • vyvážení kontejnerů na odpady
 • bezplatné zajištění vody na zalévání (v místě jsou volně přístupné kropicí konve)

Radobytce: studna

Mirotice: studna a vodovod

Služby, které správce nezajišťuje:

 • vykopání hrobu
 • údržbu hrobů
 • likvidaci hrobových míst a uložení odstraněného hrobového zařízení

Hřbitovní řád (321.75 kB)


Nájemní smlouva o nájmu hrobového místa

Vyzýváme nájemce hrobových míst, kteří nemají uzavřenou nájemní smlouvu na užívání hrobového místa na hřbitově v Miroticích a Radobytcích, aby nahlásili na Městském úřadu v Miroticích (lze i telefonicky) jméno a adresu nájemce – uživatele tohoto hrobového místa z důvodu přesné evidence a uzavření nové nájemní smlouvy. V případě, že nebude uzavřena nájemní smlouva a zaplacen příslušný poplatek za hrobové místo, bude toto místo považováno za místo opuštěné a bude postupováno podle zákona.

Žádáme nájemce  uvolněných hrobových míst, aby z těchto  odstranili hrobová příslušenství, tj. obrubníky a pomníky a místo srovnali  na  úroveň  okolního  terénu.

Vyzýváme občany – nájemce hrobových míst na hřbitově, kteří v posledních letech ukládali pozůstatky a ostatky zemřelých do hrobu a nepodali o tom informaci na MěÚ, aby tak neprodleně učinili – Městský úřad Mirotice, evidence hrobů, tel. 382 229 101.

Dále oznamujeme, že v případě dalšího ukládání pozůstatků a ostatků zemřelých, je nutné povolení Městského úřadu v Miroticích. Bez tohoto povolení nebude hrob vykopán k dalšímu pohřbení.

Na hřbitov je zakázáno vodit psy!

 • Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Jiljí je románského založení... Zobrazit více
 • Benedikt Emanuel Žák Slavný tenorista, hudební skladatel... Zobrazit více
 • Matěj Kopecký Loutkař Matěj Kopecký byl významnou... Zobrazit více
 • Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš se narodil jako třetí syn rodiny... Zobrazit více
 • Památky Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého... Zobrazit více
 • Zajímavosti V Miroticích a okolí se natáčely filmy... Zobrazit více
 • Židovský hřbitov Židovský hřbitov v Miroticích byl založen... Zobrazit více
 • Alexander Sejk Raný český fotograf... Zobrazit více