Menu
Město Mirotice
městoMirotice

Lučkovice

Kaplička sv. Václava z r. 1850 na návsi.
Čp. 1 bývalý vladycký dvorec.
Socha sv. Jana Nepomuckého od lidového umělce. 

Socha sv. Jana Nepom. se nachází uprostřed obce Lučkovice, u mostku přes Kostrátský potok. Socha je situována na travnatém prostranství u mostku. Socha je pohledově exponovaná a tvoří významný urbanistický a architektonický prvek v obci. Socha světce stojí na kamenném podstavci. Památková ochrana se vztahuje na sochu bez pozemku. Na hranolovém podstavci je umístěna litinová polychromovaná socha stojícího světce v tradičním zobrazení, zpracována lidově, bez výraznější modelace. Socha světce je zobrazena v obvyklém kanovnickém oděvu. Socha světce držela krucifix, který byl zcizen. Levá ruka mírně ohnuta v lokti, pravá ruka mírně skloněná k zemi. Světec má kulatý obličej lemovaný hustým vousem. Hlava světce hledí přímo a je kryta biretem. Atributy světce chybí – krucifix, svatozář. Socha světce stojí na hranolovém podstavci. Podstavec vyrůstá z rozšířené patky, která se připojuje zkosenými hranami ke dříku. Dřík je ukončen římsou s projmutými rohy a přesahující krycí deskou s velmi zkosenou horní částí. Socha sv. Jana Nepom. z 2. pol. 19. století je cenným dokladem drobné lidové architektury.
Boží muka na okraji vsi při cestě na Mirotice. Památkově chráněno.

Datum vložení: 18. 7. 2022 9:45
Datum poslední aktualizace: 18. 7. 2022 9:45
Autor: převod webu
  • Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Jiljí je románského založení... Zobrazit více
  • Benedikt Emanuel Žák Slavný tenorista, hudební skladatel... Zobrazit více
  • Matěj Kopecký Loutkař Matěj Kopecký byl významnou... Zobrazit více
  • Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš se narodil jako třetí syn rodiny... Zobrazit více
  • Památky Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého... Zobrazit více
  • Zajímavosti V Miroticích a okolí se natáčely filmy... Zobrazit více
  • Židovský hřbitov Židovský hřbitov v Miroticích byl založen... Zobrazit více
  • Alexander Sejk Raný český fotograf... Zobrazit více