Menu
Město Mirotice
městoMirotice

Žádosti a tiskopisy

 

Žádost o vyjádření k existenci sítí v Jihočeském kraji pomocí jednoho webového formuláře najdete zdarma ZDE.

Stavební úřad

Žádost o územně plánovací informaci (ostatní)

Žádost o územně plánovací informaci (ostatní).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 59,5 kB

Žádost o povolení výjimky

Žádost o povolení výjimky.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 49 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 295 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 290,64 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 375,81 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 32,95 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 32,73 kB

Žádost o vydání společného povolení

Žádost o vydání společného povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 363,21 kB

Oznámení záměru

Oznámení záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 280,96 kB

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 33,86 kB

Společné oznámení záměru

Společné oznámení záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 296,66 kB

Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 33,67 kB

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 33,89 kB

Žádost o povolení změny stavby před dokončením

Žádost o povolení změny stavby před dokončením.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 91,5 kB

Žádost o dodatečné povolení

Žádost o dodatečné povolení.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 97 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,44 kB

Žádost o přidělení č.p.-č.ev.

Žádost o přidělení č.p.-č.ev..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 273,28 kB

Ohlášení dokončení stavby

Ohlášení dokončení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 273,77 kB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,06 kB

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 68 kB

Oznámení změny v užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 33,22 kB

Ohlášení odstranění

Ohlášení odstranění.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,46 kB

Žádost o potvrzení o odstranění stavby (neexistence stavby)

Žádost o potvrzení o odstranění stavby (neexistence stavby).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 490,49 kB

Žádost o ověření existence, účelu a dokumentace stavby

Žádost o ověření existence, účelu a dokumentace stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 1,08 MB

Životní prostředí

Žádost o vydání souhlasu s ošetřením památného stromu (§ 46 odst. 2 ZOPK) nebo ke stanoveným činnostem v ochraném pásmu památného stromu (§ 46 odst. 3 ZOPK).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 335,64 kB

Doprava

Žádost o povolení zvláštního uživání místní komunikace

Žádost o povolení zvláštního uživání místní komunikace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 54,5 kB

Žádost o povolení uzavírky komunikace

Žádost o povolení uzavírky komunikace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 55 kB

Žádost o povolení připojeni sousední nemovitosti na komunikaci

Žádost o povolení připojeni sousední nemovitosti na komunikaci.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 39 kB

Oznámení o odstranění havárie inženýrských sítí v pozemní komunikaci

Oznámení o odstranění havárie inženýrských sítí v pozemní komunikaci.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 50 kB

Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa

Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 50,5 kB

Sociální odbor

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 394,2 kB

Matrika

Dotazník k uzavření manželství

Dotazník k uzavření manželství.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 730,19 kB

Žádost o vydání osvědčení

Žádost o vydání osvědčení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 237,87 kB

Příloha k žádosti o uzavření církevního sňatku

Příloha k žádosti o uzavření církevního sňatku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 112,31 kB

Žádost o povolení uzavřít manželství mimo dobu stanovenou radou obce

Žádost o povolení uzavřít manželství mimo dobu stanovenou radou obce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 140,54 kB

Žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě

Žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,3 kB

Bytový odbor

Žádost o byt

Žádost o byt.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,59 kB

Životní prostředí

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru

Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 153,47 kB

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 183,09 kB

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les_doc

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 19,05 kB

Město Mirotice

Žádost a protokol o nahlížení do spisů a dokumentů města Mirotice

Žádost a protokol o nahlížení do spisů a dokumentů města Mirotice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 158,89 kB
  • Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Jiljí je románského založení... Zobrazit více
  • Benedikt Emanuel Žák Slavný tenorista, hudební skladatel... Zobrazit více
  • Matěj Kopecký Loutkař Matěj Kopecký byl významnou... Zobrazit více
  • Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš se narodil jako třetí syn rodiny... Zobrazit více
  • Památky Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého... Zobrazit více
  • Zajímavosti V Miroticích a okolí se natáčely filmy... Zobrazit více
  • Židovský hřbitov Židovský hřbitov v Miroticích byl založen... Zobrazit více
  • Alexander Sejk Raný český fotograf... Zobrazit více