Menu
Město Mirotice
městoMirotice

Odpady 2023

Odpady 2023

PLATBA ZA ODPADY V MIROTICÍCH V ROCE 2023

Vážení občané města Mirotice,

pro rok 2023 platí nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to Obecně závazná vyhláška města Mirotice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 2/2022.

Dle této vyhlášky je pro rok 2023 stanovena sazba ve výši 700 Kč pro osobu trvale hlášenou ve městě a dále pro osobu, která má ve vlastnictví nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Upozorňujeme, že nebudou hromadně rozesílány poštovní poukázky k úhradě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatníci si musí úhradu a splatnost poplatku hlídat sami.

Rozšířil se okruh osob osvobozených od místního poplatku.

Osvobození:

 • Od poplatku je osvobozena osoba, kterou stanoví zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v § 10 písm. g.
 • Od poplatku se dále osvobozuje:
 • každé čtvrté a další dítě ve společné domácnosti se shodným bydlištěm, postupuje se chronologicky od nejstaršího dítěte,
 • děti v pěstounské péči, pokud se na ně již nevztahuje osvobození ze zákona o místních poplatcích,
 • právnická osoba a fyzická podnikající osoba, kterým vznikla poplatková povinnost z důvodu vlastnictví nemovité věci dle Čl. 2 odst. 2 vyhlášky, pokud má tato právnická případně fyzická podnikající osoba ve městě sídlo/provozovnu,
 • fyzické osoby trvale hlášené na ohlašovně městského úřadu, které se na území města nezdržují, jejich místo pobytu není známo
 1. Úleva se poskytuje poplatníkům hlášeným na samotách Komárov, Brabčulka, Kopaniny, lokalita Cihelna, č. e. 1 v k. ú.  Bořice, č. p. 39 v k. ú.  Lučkovice a č. p. 5 v k. ú.  Stráž u Mirotic, případně poplatníkům, kteří zde vlastní nemovitou věc, a to ve výši 50% stanovené sazby poplatku.
 2. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. Ohlašovací povinnosti se nevztahuje na osoby uvedené v tomto článku v odst. 2 písm. e).

Upozorňujeme, že nárok na osvobození nebo úlevu je třeba ohlásit do 30 ti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti (pro stávající obyvatele vzniká poplatková povinnost 1. 1. 2023, rozhodné datum pro ohlášení nároku na osvobození či úlevu je tedy 30. 1. 2023). V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu v uvedené lhůtě, nárok na osvobození nebo úlevu dle OZV zaniká.

PLATBA

Splatnost poplatku je do 31. 5. 2023. 

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

Způsob úhrady poplatku:

 • bezhotovostně převodem na účet č. 640028319/0800

variabilní symbol: číslo domu (u bytových domů uvést i číslo bytu)

poznámka u platby: uvést jméno poplatníka, obec

Platíte-li za více osob (i děti), uveďte jména a data narození do poznámky pro příjemce, případně, platíte-li za všechny osoby hlášené v nemovitosti, stačí uvést číslo popisné domu

 • na podatelně Městského úřadu Mirotice hotově i kartou,
 • poštovní poukázkou.

Dlužníci budou upozorněny po uplynutí lhůty pro zaplacení poplatku. Nebude-li dluh zaplacen ani dodatečně, bude exekučně vymáhán.

§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

 

Umístění sběrných nádob na tříděný odpad (31.95 kB)

Svozné dny - 1. pololetí 2023

Datum vložení: 4. 1. 2023 9:38
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2023 9:39
Autor: Monika Chylíková
 • Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Jiljí je románského založení... Zobrazit více
 • Benedikt Emanuel Žák Slavný tenorista, hudební skladatel... Zobrazit více
 • Matěj Kopecký Loutkař Matěj Kopecký byl významnou... Zobrazit více
 • Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš se narodil jako třetí syn rodiny... Zobrazit více
 • Památky Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého... Zobrazit více
 • Zajímavosti V Miroticích a okolí se natáčely filmy... Zobrazit více
 • Židovský hřbitov Židovský hřbitov v Miroticích byl založen... Zobrazit více
 • Alexander Sejk Raný český fotograf... Zobrazit více