Menu
Město Mirotice
městoMirotice

Radobytce

Radobytce je malá vesnice, část města Mirotice v okrese Písek Nachází se asi 2 km na jih od Mirotic. Je zde evidováno 47 adres. Trvale zde žije 56 obyvatel.

Radobytce je také název katastrálního území o rozloze 3,95 km2. V katastrálním území Radobytce leží i Obora u Radobytec.

Historie:

První historická zmínka o vsi Radobytcích pochází teprve z 2. poloviny 14. století, kdy byla s několika okolními vesnicemi (Bořice, Jarotice) součástí arcibiskupského panství, jenž mělo své správní ústředí v Příbrami. V této době měla osada 27 osedlých. Pozoruhodné je, že urbář z r. 1390 nevyměřuje radobyteckým žádnou robotní povinnost. Naproti tomu byli radobytečtí  povinni vykonávat robotní úkolovou povinnost ke  dvoru v Cerhonicích, jenž patřil ke královskému panství zvíkovskému. Tato povinnost trvala až do konce 16. století. Po husitské revoluci byla skoro všechna duchovenská panství v Čechách rozvrácena. Tento osud postihl i i vesnice rychty radobytecké. Všechny tyto vesnice byly připojeny ke královskému panství zvíkovskému a během 16. století se často dostávaly do zástavy některých šlechtckých rodů - například Pešíků z Komárova, Vratislavů z Mitrovic. Během třicetileté války zakusily Radobytce, ležící na důležité komunikační tepně, řadu útrap a strádání od procházejících vojsk. Počátek 18. století přináší citelné zhoršení poddanských poměrů, projevujích se zejména nadměrným narůstáním robotních povinností. Pro velkou vzdálenost vesnic rychty radobytecké od panských dvorů varvažovských, kam museli radobytečtí dojíždět na robotu, byl r. 1730 z jednoho selského statku v Radobytcích zřízen panský dvůr, ale pro značnou odlehlost od správního ústředí byl po patnácti letech zrušen. Po roce 1770 byla robotní povinnost osedlých z vesnic radobyteckých změněna (pro velkou vzdálenost k dvorů varvažovským) v přiměřenou robotní peněžní náhradu. Na samém sklonku doby patromonijní (r. 1847) koupili maltézské panství varvažovské Schwarzenbergové orličtí.

Památky:

Kostel svatého Ondřeje. Původně gotický. Podle zápisu na faře byl kostel založen r. 1360, ale dochované stavební prvky svědčí pro jeho postavení již ve 13. století. Kolem kostela byl hřbitov, jehož obvod ohraničuje mohutná kamenná zeď. Po celé 16. století byl administrován kněžími kališnickými a evangelickými. Podle směnné smlouvy z  r. 1599, ujednané mezi králem Rudolfem a tehdejším velkopřevorem řádu maltézského Matoušem Děpoltem z Lobkovic, převzal řád maltézský ves Radobytce, čímž přešlo právo patronátní i na zdejší faru. Od r. 1739 na faru byli dosazováni kněží řádu maltézského.

Kaple zasvěcená Svaté Rodině se nachází pod kostelem.

Ve vesnici roste památný strom jírovec maďal.

Datum vložení: 18. 7. 2022 11:48
Datum poslední aktualizace: 18. 7. 2022 11:49
Autor: převod webu
  • Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Jiljí je románského založení... Zobrazit více
  • Benedikt Emanuel Žák Slavný tenorista, hudební skladatel... Zobrazit více
  • Matěj Kopecký Loutkař Matěj Kopecký byl významnou... Zobrazit více
  • Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš se narodil jako třetí syn rodiny... Zobrazit více
  • Památky Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého... Zobrazit více
  • Zajímavosti V Miroticích a okolí se natáčely filmy... Zobrazit více
  • Židovský hřbitov Židovský hřbitov v Miroticích byl založen... Zobrazit více
  • Alexander Sejk Raný český fotograf... Zobrazit více