Menu
Město Mirotice
městoMirotice

Radobytce

Kostel sv. Ondřeje

Skvostem obce je Kostel svatého Ondřeje v Radobytcíchch. Je původně gotický - podle zápisu na faře byl kostel založen roku 1360, ale dochované stavební prvky svědčí pro jeho postavení již ve 13. století. Kolem kostela byl hřbitov, jehož obvod ohraničuje mohutná kamenná zeď. Po celé 16. století byl administrován kněžími kališnickými a evangelickými. Podle směnné smlouvy z  roku 1599, ujednané mezi králem Rudolfem a tehdejším velkopřevorem řádu maltézského Matoušem Děpoltem z Lobkovic, převzal řád maltézský ves Radobytce, čímž přešlo právo patronátní i na zdejší faru. Od roku 1739 na faru byli dosazováni kněží řádu maltézského.

Typická báň kostela se vyskytuje často na Alšových kresbách. 

Rybník Pančál )Pančár) u Radobytec o rozloze 30 ha. Do Pančáru vtéká Luční potok, jehož levostranným přítokem je Jarotický potok. Po Pančáru se do Lučního potoka se dále připojuje Strážovický potok, který protéká Radobytci a nachází se na něm kaskáda sedmi rybníků (největší je Lahodka). Kolem Rybníka vede prostá dubová alej. V roce 2011 byl u rybníka spatřen dvakrát orel mořský.

Datum vložení: 18. 7. 2022 9:44
Datum poslední aktualizace: 18. 7. 2022 9:44
Autor: převod webu
  • Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Jiljí je románského založení... Zobrazit více
  • Benedikt Emanuel Žák Slavný tenorista, hudební skladatel... Zobrazit více
  • Matěj Kopecký Loutkař Matěj Kopecký byl významnou... Zobrazit více
  • Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš se narodil jako třetí syn rodiny... Zobrazit více
  • Památky Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého... Zobrazit více
  • Zajímavosti V Miroticích a okolí se natáčely filmy... Zobrazit více
  • Židovský hřbitov Židovský hřbitov v Miroticích byl založen... Zobrazit více
  • Alexander Sejk Raný český fotograf... Zobrazit více