Menu
Město Mirotice
městoMirotice

Bořice

Bořice je malá vesnice, část města Mirotice v okrese Písek. Nachází se asi 2,5 km na severovýchod od Mirotic. Je zde evidováno 34 adres. Trvale zde žije 26 obyvatel.

Bořice leží v katastrálním území Bořice u Mirotic o rozloze 2,33 km2.

Historie:

První zápisy o obci pocházejí z roku 1292 za Krále Václava II, kdy ves patřila k biskupskému panství příbramskému. Za arcibiskupa Arnošta z Pardubic, kdy byl pořizován soupis far a vsí, Bořice náležely k děkanátu bozeňskému. Za válek husitských bylo panství zastaveno od arcibiskupa Konráda z Vechty, později r. 1454 je držel Štěpánovec z Vrtby, okolo r. 1500 byl majitelem Krištof z Guttenšteina a počátkem 16. století držel ves Bořice Jan starší Pešík z Komárova. Majitelé se pak ještě několikráte změnili, až v r. 1599 přišla ves pod panství Varvažovské. Původně tedy osada patřila pod radobyteckou rychtu, pod vrchností varvažovskou. Majitelé se pak ještě několikráte změnili, až v r. 1599 přišla ves pod panství Varvažovské. Původně tedy osada patřila pod radobyteckou rychtu, pod vrchností varvažovskou.
Pamětní kniha obce Bořické byla založena v roce 1922, a to po odloučení od obce Radobytce. Prvním kronikářem byl Josef  Jána.
Elektrisace obce se začala provádět v roce 1945 - 46. Po připojení elektrického proudu v dubnu 1946 byla v obci konána velká slavnost. První kroužek divadelních ochotníků v Bořicích byl dle záznamů v obecní kronice utvořen v roce 1922. Téhož roku byla sehrána dvě představení: "Žena miluje srdnatost" a "Zrzavá". Divadelní hry však pořádal i sbor dobrovolných hasičů v Bořicích - zmínka o tom je z roku 1925. Sbor dobrovolných hasičů byl téhož roku také založen.
V roce 1923 byla založena obecní knihovna. Prvním knihovníkem byl Jan Mařík z Bořic. Toho roku bylo zakoupeno 11 svazků.

1. světová válka
Dne 26. července 1914 byla vyhlášena částečná mobilisace, kdy muži ve věku od 21 do 36 let se museli do 24 hodin dostavit ke své posádce. Z Bořic muselo při této mobilisaci narukovat 7 občanů. Pak ovšem následovaly další vlny mobilisací. Z osady Bořické  padlo 5 vojáků. Pamětní deska je umístěna na místní kapličce. Byla odhalena  9. června 1935.
Prvním starostou sloučených osad Bořice a Jarotice, zaznamenaným v obecní kronice, byl Jan Pavelka z Bořic.

2. světová válka
Za druhé světové války, v roce 1945, byly mimo jiné nad obcí konány časté přelety spojeneckých letců od jihu k severu a zpět, a to ve vlnách po 200 až 250 letadlech. V obecní kronice se popisuje, že bylo slyšet bombardování nejen z oblasti Čech, ale i z Norimberka a Saska. Na sklonku války 12. dubna 1945 byla v osadě ubytována německá dělostřelecká jednotka, proto byl na obec proveden nálet, při kterém bylo střelami poškozeno několik budov. Obětí na životech z řad místních občanů nebylo. Německá jednotka se obávala dalšího napadení a odjela 3. května 1945. Později do obce došla zpráva, že tato jednotka byla za Pískem napadena hloubkovýni letci a utrpěla značné ztráty. V červenci byl zde ubytován jeden prapor ruského vojska.

Památky:

Výklenková kaple zasvěcená Panně Marii se nachází v jižní části vesnice u obecního rybníka. Nad vchodem do kaple, na výklenku je nečitelný nápis.  Neorománská kaple Panny Marie se nachází ve vesnici a je z roku 1903. Kaple obdélníkového půdorysu má dochované krásné vstupní dveře. Na místě kaple odedávna stávala zvonička na dřevěných sloupech. 

Před návesní kaplí se nalézá zdobný kovový kříž na vysokém kamenném dříku, snad klasicistní z první poloviny 19. století. Stál původně mezi domy a byl sem přenesen při celkové úpravě návsi roku 1929.

Na pravé straně u vchodu do kaple je umístěná deska se jmény padlých v I. světové válce. Na kamenné desce je umístěno pět oválných podobenek se jmény padlých ( VÁCL. ŽIŽKA ST. 23. L. VÁCL. VOHRYZKA ST. 19. L. BEDŘ. VOHRYZKA ST. 22. L. FRANT. KYNKOR ST. 23. L. AL. KYNKOR ST. 20. L). Nad podobenkami je uvedený tento nápis: PADLÝM VOJÍNŮM 1914 - 18. Ve spodní části desky je uvedeno : VĚNUJE M. 5. R. D.

Další kříž se nachází u komunikace vedoucí do vesnice ve směru od Radobytců. Na kamenném soklu kříže je datace 1888 a monogram J J .

Vesnice byla navržena k prohlášení za vesnickou památkovou zónu pro svůj

Datum vložení: 18. 7. 2022 11:45
Datum poslední aktualizace: 18. 7. 2022 11:45
Autor: převod webu
  • Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Jiljí je románského založení... Zobrazit více
  • Benedikt Emanuel Žák Slavný tenorista, hudební skladatel... Zobrazit více
  • Matěj Kopecký Loutkař Matěj Kopecký byl významnou... Zobrazit více
  • Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš se narodil jako třetí syn rodiny... Zobrazit více
  • Památky Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého... Zobrazit více
  • Zajímavosti V Miroticích a okolí se natáčely filmy... Zobrazit více
  • Židovský hřbitov Židovský hřbitov v Miroticích byl založen... Zobrazit více
  • Alexander Sejk Raný český fotograf... Zobrazit více