☰ menu www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice
× Město (NE)PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY VODY Volby 2020 Samospráva Zápisy ze zastupitelstva Vyhlášky a nařízení Partnerství a spolupráce Územní plán Veřejné zakázky Povinně zveřejňované informace Kontaktujte nás Zpravodaj Rozpočet Informace SARS CoV-2 Koronavirus Hlášení místního rozhlasu Městský vodovod Kanalizace a ČOV Strategický plán rozvoje města Mirotice a jeho částí Smlouvy Historické mapy jednotlivých katastrů města Mirotice Dotace z rozpočtu města Sokolovna Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek Využité dotační tituly GDPR Zpravodaj SORP Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji Internetový mapový server GObec Úřad Kontakty Odbory Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Úřad práce Žádosti a tiskopisy Volná pracovní místa Služby Škola a školka Knihovna Odpadové hospodářství Občan - potřebuji zařídit, krizové situace Stravování Ubytování Hřbitovy Jízdní řády Volný čas Historie města Osobnosti Symboly Památník M. Alše a M. Kopeckého Památky Alšovy dny + fotogalerie Cyklostezky Zájmová sdružení Mikroregion Mirotice - obce Vítání občánků Historické mapy katastrů Města Mirotice Kultura Svazek obcí regionu Písecko Knihy k prodeji
 

Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy

08.08.2019 publikoval: Monika Chylíková

Přestupková agenda


Smlouva o dílo - Kočí

16.10.2019 publikoval: Monika Chylíková

"Komunitní centrum Mirotice"

Dodatek č. 1 - KC


Smlouva o dílo - obchodní podmínky

29.07.2019 publikoval: Monika Chylíková

"Výstavba vodovodních přípojek"


Smlouva o dílo - "Oprava kaple v Bořicích u Mirotic"

28.07.2017 publikoval: Monika Chylíková

Oprava kaple v Bořicích


Smlouva o dílo - "Kanalizace v obci Radobytce"

28.07.2017 publikoval: Monika Chylíková

Kanalizace v obci Radobytce


Veřejnoprávní smlouva

03.09.2019 publikoval: Monika Chylíková

Město Mirotice - Město Písek


Skupinový vodovod Miroticko

08.08.2019 publikoval: Monika Chylíková

Smlouva o dílo - Aquatis


Smlouva o poskytnutí dotace č. 3

11.03.2019 publikoval: Monika Chylíková

TJ Mirotice z.s.


Smlouva o poskytnutí dotace č. 2

11.03.2019 publikoval: Monika Chylíková

TJ Sokol Mirotice


Smlouva o poskytnutí dotace č. 6

18.03.2019 publikoval: Monika Chylíková

16. Mirotické setkání loutek a hudby


Smlouva o vystoupení

10.01.2019 publikoval: Monika Chylíková

Milan Peroutka se skupinou PERUTĚ


Smlouva o dílo - bytový dům pro seniory

22.01.2019 publikoval: Monika Chylíková

Bytový dům pro seniory


Dohoda o provedení díla dle objednávky

20.08.2018 publikoval: Monika Chylíková

Sokolovna - výměna oken  -  fa. ALAST


Smlouva o dílo č. 2018/211

16.09.2018 publikoval: Monika Chylíková

Veřejné osvětlení Mirotice - Hořejší mlýn


Příkazní smlouva - technický dozor stavebníka

29.10.2018 publikoval: Monika Chylíková

"TDS+BOZP - Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice"


Návrh - Smlouva o dílo - Obchodní podmínky

09.11.2018 publikoval: Monika Chylíková

"Mirotice - chodník v ulici K Miškovci, Na Homoli"


Návrh - Smlouva o dílo

20.08.2018 publikoval: Monika Chylíková

Hřbitov Mirotice - oprava cest


Příkazní smlouva

28.06.2018 publikoval: Monika Chylíková

Hasičská zbrojnice Mirotice


Smlouva o dílo

28.06.2018 publikoval: Monika Chylíková

Hasičská zbrojnice Mirotice

 


Kupní smlouva č. D4/2018/Mir1

20.07.2018 publikoval: Monika Chylíková

Ředitelství silnic a dálnic - pozemky KÚ Mirotice


Smlouva o poskytnutí dotace č. 6

17.04.2018 publikoval: Monika Chylíková

Ladislav Tomeš


Smlouva o poskytnutí dotace č. 3

17.04.2018 publikoval: Monika Chylíková

TJ Mirotice z.s.


Smlouva o poskytnutí dotace č. 2

17.04.2018 publikoval: Monika Chylíková

TJ Sokol Mirotice


Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1837/18

27.08.2018 publikoval: Monika Chylíková

Sokolovna Mirotice - výměna oken


Darovací smlouva

02.07.2018 publikoval: Monika Chylíková

Římskokatolická farnost Radobytce


Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/577/18

27.06.2018 publikoval: Monika Chylíková

Požární zbrojnice Mirotice


Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/522/18

27.06.2018 publikoval: Monika Chylíková

Oprava pamětní desky Obětem světové války


Smlouva o dílo č. 404718

30.05.2018 publikoval: Monika Chylíková

Prodejna potravin Mirotice - umístění zdvihacího stolu


Kupní smlouva č.18/0687/0717

24.05.2018 publikoval: Monika Chylíková

Římskokatolická farnost Mirotice 


Smlouva o vystoupení

17.04.2018 publikoval: Monika Chylíková

The TAP TAP


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Bořice VO"

22.11.2017 publikoval: Monika Chylíková

Doodatek č. 1 - Bořice


Smlouva o dílo "Rekonstrukce místní komunikace Obora u Radobytec"

22.11.2017 publikoval: Monika Chylíková

Smlouva o dílo -  Obora


Smlouva o dílo - "Mirotice-výměna oken bytových domech čp. 8 a čp. 102"

18.09.2017 publikoval: Monika Chylíková

Výměna oken v čp. 8 a čp. 102


Smlouva o dílo - "Bytový dům čp. 75"

26.09.2017 publikoval: Monika Chylíková

Bytový dům čp. 75


Smlouva o dílo - "Stráž - rekonstrukce místní komunikace"

23.06.2017 publikoval: Monika Chylíková

Stráž - rekonstrukce místní komunikace


Smlouva o vystoupení

15.06.2017 publikoval: Monika Chylíková

Skupina KEKS


Město Mirotice - Smlouva o dílo

08.08.2017 publikoval: Adéla Dudová

Smlouva o dílo.pdf


Smlouva o dílo - "Oprava kaple v Bořicích u Mirotic"

28.07.2017 publikoval: Monika Chylíková

Oprava kaple v Bořicích


Smlouva o poskytnutí dotace č. 6

28.03.2017 publikoval: Monika Chylíková

Ladislav Tomeš


Smlouva o poskytnutí dotace č. 3

15.03.2017 publikoval: Monika Chylíková

TJ Mirotice z.s.


Smlouva o poskytnutí dotace č. 2

15.03.2017 publikoval: Monika Chylíková

TJ Sokol Mirotice


Smlouva o dílo - "Kanalizace v obci Radobytce"

28.07.2017 publikoval: Monika Chylíková

Kanalizace v obci Radobytce


Zateplení stropní konstrukce bytového domu v Miroticích

25.10.2016 publikoval: Monika Chylíková

Zateplení čp. 102


Smlouva o dílo na rekonstrukci místních komunikací ve městě Mirotice

24.10.2016 publikoval: Monika Chylíková

Místní komunikace


Pojistná smlouva - Kooperativa pojišťovna

01.08.2016 publikoval: Monika Chylíková

smlouva


Smlouva o dílo - Mirotice - výstavba chodníků

22.08.2016 publikoval: Monika Chylíková

smlouva


Smlouva o zajištění uměleckého výkonu

16.6.2016 publikoval: Monika Chylíková

Marek Ztracený


Smlouva o dílo - projektové práce ČOV

01.07.2016 publikoval: Monika Chylíková

projektové práce ČOV


Smlouva o dílo - oprava márnice

20.06.2016 publikoval: Monika Chylíková

oprava márnice


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirotice č. 3

21.03.2016 publikoval: Monika Chylíková

TJ Mirotice z.s.


Smlouva INSIA

04.01.2016 publikoval: Monika Chylíková

Pojišťovaví makléř


Kupní smlouva

17.12.2015 publikoval: Monika Chylíková

Budova bez čp.


Smlouva oposkytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015

12.11.2015 publikoval: Monika Chylíková

Základní škola Mirotice-zateplení


Smlouva oposkytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015

12.11.2015 publikoval: Monika Chylíková

Oprava střechy čp. 64


Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

17.09.2015 publikoval: Monika Chylíková

Město Mirotice likvidace BRKO


Smlouva o dílo

19.11.2015 publikoval: Monika Chylíková

Rekonstrukce komunikací


Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

17.09.2015 publikoval: Luděk Kvíčala

Dodatek č. 1


Smlouva o dílo - Revitalizace retenční nádrže Lahodka

15.07.2015 publikoval: Luděk Kvíčala

Strana 1

Strana 2

Strana 3

Strana 4

Strana 5


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirotice

07.08.2015 publikoval: Monika Chylíková

Smlouva FK

Vyúčtování dotace


Kupní smlouva

27.07.2015 publikoval: Monika Chylíková

Město Mirotice likvidace BRKO


Smlouva o dílo

20.08.2015 publikoval: Monika Chylíková

Oprava střechy čp. 64


Smlouva o vystoupení

05.01.2015 publikoval: Monika Chylíková

Kamil Střihavka