☰ menu www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice
× Město (NE)PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY VODY Volby 2020 Samospráva Zápisy ze zastupitelstva Vyhlášky a nařízení Partnerství a spolupráce Územní plán Veřejné zakázky Povinně zveřejňované informace Kontaktujte nás Zpravodaj Rozpočet Informace SARS CoV-2 Koronavirus Hlášení místního rozhlasu Městský vodovod Kanalizace a ČOV Strategický plán rozvoje města Mirotice a jeho částí Smlouvy Historické mapy jednotlivých katastrů města Mirotice Dotace z rozpočtu města Sokolovna Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek Využité dotační tituly GDPR Zpravodaj SORP Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji Internetový mapový server GObec Úřad Kontakty Odbory Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Úřad práce Žádosti a tiskopisy Volná pracovní místa Služby Škola a školka Knihovna Odpadové hospodářství Občan - potřebuji zařídit, krizové situace Stravování Ubytování Hřbitovy Jízdní řády Volný čas Historie města Osobnosti Symboly Památník M. Alše a M. Kopeckého Památky Alšovy dny + fotogalerie Cyklostezky Zájmová sdružení Mikroregion Mirotice - obce Vítání občánků Historické mapy katastrů Města Mirotice Kultura Svazek obcí regionu Písecko Knihy k prodeji
 

Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Povinně zveřejňované informace

02.02.2015 publikoval: Monika Chylíková

22. 8. 2018

Přehled právních předpisů města

Právní předpisy obce

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název :  Město Mirotice

2. Důvod a způsob založení : obec, podle zákona č. 128/2000Sb., o obcích

3. Organizační struktura :

                      Město Mirotice

                                  Zastupitelstvo

                                         Finanční výbor zastupitelstva

                                         Kontrolní výbor zastupitelstva

                                       

4. Kontaktní spojení :

Nám. Mikoláše Alše 18, 398 01 MIROTICE
Telefon : 382 229 101
Fax : 382 229 287
E-mail : podatelna@mirotice.cz

www :  www.mirotice.cz

Datová schránka : iynbhn8

  Úřední hodiny

    Pondělí     8.00  -  16.30

    Úterý        8.00  -  13.00

    Středa      8.00  -  16.30

   Čtvrtek     8.00  -  13.00

   Pátek        8.00  -  13.00

 od 11.00 do 12.00 polední pauza

5. Bankovní spojení : Česká spořitelna – 640028319/0800

6. IČ : 00249840

7. DIČ : CZ00249840

8. Dokumenty :

 

Rozpočet města Mirotice na rok 2015

Rozpočet města Mirotice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Mirotice na rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 

Oznámení o uveřejnění schváleného rozpočtu 2017 a rozpočtových opatření

Návrh rozpočtu Města Mirotice na rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018

Oznámení o uveřejnění schváleného rozpočtu 2018 a rozpočtových opatření

Schválený střednědobý výhled (aktualizovaný 13. 12. 2017)

Návrh rozpočtu Města Mirotice na rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Oznámení o uveřejnění schváleného rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu Města Mirotice na rok  2020

Schválený rozpočet na rok 2020

Oznámení o uveřejnění schváleného rozpočtu 2020

 Žádosti o informace :

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Úřední hodiny

pondělí     7.00  -  11.00           12.00  -  16.30

středa       7.00  -  11.00           12.00  -  16.30

pátek        6.30  -  11.00           12.00  -  13.00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

10. Příjem žádostí a dalších podání :

Podatelna

11. Opravné prostředky :

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

Stížnost

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Předpisy :

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 

13. Úhrady za poskytování informací :

 

Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo záloh

Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf

 

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.14

14. Licenční smlouvy.

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

15. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

2010.pdf2011.pdf2012.doc2013.pdf,

2015.pdf,

28.02.2017 publikoval: Adéla Dudová

Výroční zpráva o poskytování informací 2016

27.02.2018 publikoval : Monika Chylíková

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

15. 01. 2019 publikoval: Monika Chylíková

Výroční zpráva o poskytování informací 2018

3. 2. 2020 publikoval: Monika Chylíková

Výroční zpráva o poskytování informací 2019

 

Zásady ochrany osobních údajů obce

Zásady OOÚ_Mirotice

 

 

Poskytnutí požadované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. č. 1

22.12.2015 publikoval: Luděk Kvíčala

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákonač. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel -  Tomáš Berger

V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vás žádám o posytnutí následujících informací:

1) zda byla uzavřena spolupráce se společností NEWTON Media, a.s. Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.

2 ) zda byla uzavřena spolupráce se společností Anopress IT, a.s. Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.

3) zda byla uzavřena spolupráce se společností Bisnode Česká republika, a.s. Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.

Žádost došla 7. 12. 2015 - odpověď odeslána 22. 12. 2015

Poskytnutí požadované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. č. 2

22.01.2016 publikoval: Luděk Kvíčala

Žádost o poskytnýtí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace ohledně průměru vedoucího úředníka MěÚ Mirotice - Tajemníka za rok 2012,

Podrobné informace poskytne starosta města.

Poskytnutí požadované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.  č. 3

29.01.2016 publikoval: Luděk Kvíčala

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel - Tomáš Berger - Bisnode Česká republika

V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vás žádám o poskytnutí následujích informací :

Zaslání smlouvy, případně objednávky od firmy Bisnode Česká republika, a.s., s kterou jste v roce 2014 uzavřeli spolupráci.

Žádost došla 25. 1. 2016 - odpověď odeslána 29. 1. 2016

Poskytnutí požadované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. č. 4

10.02.2016 publikoval: Luděk Kvíčala

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel - Istav Media, s.r.o.

V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vás žádám o poskytnutí následujících informací :

Investičční plány města Mirotice pro rok 2016 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Žádost došla 29.1.2016 - odpověď odeslána - 10.2.2016

Poskytnutí požadované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. č. 5

22.02.2016 publikoval: Luděk Kvíčala

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel - AMA, s.r.o.

V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

Zaslání investičních plánů města Mirotice pro rok 2016, resp. seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2016-2018. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

Žádost došla 22.2. 2016 - odpověď odeslána 22.2. 2016

Poskytnutí požadované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. č. 6

28.04.2016 publikoval: Monika Chylíková

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel - Jaroslav Langer, ČVUT Praha, fakulta stavební

V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

-Jakým způsobem byla stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky

  (§ 13 a 16 zákona č. 137/2006 Sb.).

-Zda byla požadovaná jistota dle § 67 zákona 137/2006 Sb.

Žádost došla 28.4. 2016 - odpověď odeslána 28.4. 2016

Poskytnutí požadované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. č. 7

09.01.2017 publikoval: Monika Chylíková

Byty zvláštního určení

Poskytnutí požadované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.  č. 8

13.02.2017 publikoval: Monika Chylíková

Investiční plán města

Poskytnutí požadované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. č. 9

15.02.2017 publikoval: Monika Chylíková

Počet sociálních pracovníků

Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 10

02.03.2017 publikoval: Monika Chylíková

ISTAV MEDIA

Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 11

10.03.2017 publikoval: Monika Chylíková

Denisa Skládalová

Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 12

07.04.2017

Platy vedoucích úředníků

Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 13

24.05.2017

Bc. Petra Dolenská

Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 14

REMA AOS, a.s.

Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 15

Václav Kříž, Kross, s.r.o.

Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 16

Dotazník soc. bydlení

24. 01. 2018 publikoval: Monika Chylíková

Poskytnutí požadované informace dle zákona 106/1999 Sb., 1/18

AMA, s.r.o. Liberec

19. 02. 2018 publikoval: Monika Chylíková

Poskytnutí požadované informace dle zákona 106/1999 Sb., 2/18

KAMIKA TRADING, s.r.o., Praha

Poskytnutí požadované infomace dle zákona 106/1999 Sb., 3/18

06. 06. 2018 publikoval: Monika Chylíková

DUPONTI s.r.o. Praha

Poskytnutí požadované infomace dle zákona 106/1999 Sb., 4/18

29. 11. 2018 publikoval: Monika Chylíková

FINELINER, z.s. Praha

Poskytnutí požadované informace dle zákona 106/1999 Sb., 1/19

10. 01. 2019 publikoval: Monika Chylíková

AMA, s.r.o. Liberec

Poskytnutí požadované informace dle zákona 106/1999 Sb., 2/19

07. 06. 2019  publikoval: Monika Chylíková

Podnikající fyzická osoba - advokát

Poskytnutí požadované informace dle zákona 106/1999 Sb., 3/19

21. 08. 2019 publikoval: Monika Chylíková

Domistav CZ a.s. + DOMISTAV HK s.r.o.

Poskytnutí požadované informace dle zákona 106/1999 Sb.,  1/20

08. 01. 2020 publikoval : Monika Chylíková

Mgr. Jan Slezák

Poskytnutí požadované informace dle zákona 106/1999 Sb., 2/20

20. 02. 2020 publikoval : Monika Chylíková

AMA, s.r.o. Liberec

Poskytnutí požadované informace dle zákona 106/1999 Sb.,

3/20

odpověď na ždost podle 106/1999