Menu
Město Mirotice
městoMirotice

Odpady 2022

Odpady 2022

Sběrný den nebezpečného odpadu (193.79 kB)

Sběr velkoobjemového odpadu

V souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Mirotice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, Město Mirotice vyhlašuje den sběru velkoobjemového odpadu pro občany, kteří NEMAJÍ V MIROTICÍCH A OSTATNÍCH ČÁSTECH HLÁŠENÉ TRVALÉ BYDLIŠTĚ.

Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat ve sběrném místě v ulici Zářečí, Mirotice (stodola u lávky) dne:

27. 8. 2022.

Informujeme občany, že velkoobjemovým odpadem je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob, jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jsou to například: 

starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika atd.

Velkoobjemovým odpadem NENÍ stavební odpad (např. stavební suť, stará okna, odpadní trubky apod.)

Stavební suť se ukládá na skládku např.: ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, 397 01 Písek, Smrkovice, u specializovaných firem je možné objednání přistavení velkoobjemového kontejneru.

MÚ Mirotice

Svozné dny - 2. pololetí 2022

Sběrný den nebezpečného odpadu (184.84 kB)

Odpadové hospodářství v roce 2021 (207.18 kB)

Svozné dny - 1. pololetí 2022

 

PLATBA ZA ODPADY V MIROTICÍCH V ROCE 2023

Pro rok 2022 platí obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Dle této vyhlášky je pro rok 2022 stanovena výše sazby ve výši 600 Kč pro osobu trvale hlášenou ve městě. Zároveň vznikla povinnost platit poplatek ve stejné výši osobám, které mají ve vlastnictví nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Máte-li k 1. 1. 2022 ve městě Mirotice hlášené trvalé bydliště, případně máte-li k uvedenému datu na území města ve vlastnictví nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města, nemusíte podávat žádné ohlášení. Poplatek zaplaťte bezhotovostně dle údajů uvedených níže, případně v hotovosti či platební kartou na podatelně městského úřadu v úředních hodinách.

Na popelnice se již nebudou vydávat žádné známky a nálepky. Všechny popelnice budou vyváženy bez ohledu na to, zda jsou již zaplaceny, a to dle uveřejněného harmonogramu svozu. Harmonogram svozu je uveřejněn na webu města v sekci odpadové hospodářství.

Poplatek, prosíme, uhraďte nejdříve 1. 1. 2022, splatnost je 31. 5. 2022.

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

Způsob úhrady poplatku:

bezhotovostně převodem na účet č. 640028319/0800

variabilní symbol: číslo domu (u bytových domů uvést i číslo bytu)

poznámka u platby: uvést jméno poplatníka, obec

na podatelně Městského úřadu Mirotice hotově i kartou,

poštovní poukázkou.

Pokud máte nevyužité známky na popelnice, můžete je vrátit na podatelně městského úřadu, kde Vám bude vrácen poplatek. Známky můžete vracet v průběhu prvního čtvrtletí, tedy nejpozději k 31. 3. 2022.

Bližší informace najdete ve vyhláškách č. 2/2021 a č. 3/2021, které jsou zveřejněny na úřední desce, dále na webových stránkách města v sekci vyhlášky a nařízení. Fyzicky jsou k nahlédnutí rovněž na městském úřadě.

Datum vložení: 4. 1. 2023 9:39
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2023 9:43
Autor: Monika Chylíková
  • Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Jiljí je románského založení... Zobrazit více
  • Benedikt Emanuel Žák Slavný tenorista, hudební skladatel... Zobrazit více
  • Matěj Kopecký Loutkař Matěj Kopecký byl významnou... Zobrazit více
  • Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš se narodil jako třetí syn rodiny... Zobrazit více
  • Památky Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého... Zobrazit více
  • Zajímavosti V Miroticích a okolí se natáčely filmy... Zobrazit více
  • Židovský hřbitov Židovský hřbitov v Miroticích byl založen... Zobrazit více
  • Alexander Sejk Raný český fotograf... Zobrazit více