☰ menu www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice
× Město (NE)PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY VODY Volby 2020 Samospráva Zápisy ze zastupitelstva Vyhlášky a nařízení Partnerství a spolupráce Územní plán Veřejné zakázky Povinně zveřejňované informace Kontaktujte nás Zpravodaj Rozpočet Informace SARS CoV-2 Koronavirus Hlášení místního rozhlasu Městský vodovod Kanalizace a ČOV Strategický plán rozvoje města Mirotice a jeho částí Smlouvy Historické mapy jednotlivých katastrů města Mirotice Dotace z rozpočtu města Sokolovna Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek Využité dotační tituly GDPR Zpravodaj SORP Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji Internetový mapový server GObec Úřad Kontakty Odbory Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Úřad práce Žádosti a tiskopisy Volná pracovní místa Služby Škola a školka Knihovna Odpadové hospodářství Občan - potřebuji zařídit, krizové situace Stravování Ubytování Hřbitovy Jízdní řády Volný čas Historie města Osobnosti Symboly Památník M. Alše a M. Kopeckého Památky Alšovy dny + fotogalerie Cyklostezky Zájmová sdružení Mikroregion Mirotice - obce Vítání občánků Historické mapy katastrů Města Mirotice Kultura Svazek obcí regionu Písecko Knihy k prodeji
 

Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Aktualizovaný harmonogram prací ČOV a kanalizace

18.09.2020 publikoval: Monika Chylíková

HMG_2020_7_03


Mirotice - kanalizace, ČOV a vodovod

02.06.2020 publikoval: Monika Chylíková

Vážení občané,

 

     Ve městě Mirotice se z důvodu neuspokojivého způsobu likvidace splaškových odpadních vod pomocí domovních septiků s přepady do řeky Lomnice buduje nová oddílná splašková kanalizace ukončená čistírnou odpadních vod.

Z důvodu nepříznivých výškových poměrů budou odpadní vody přečerpávány pomocí čerpacích stanic výtlačným potrubím do výše položených gravitačních úseků, svedených  k ČOV.


Přepojování nemovitostí

25.04.2020 publikoval: Monika Chylíková

Vážení občané města Mirotice,

     s ohledem na zvýšený pohyb stavebních strojů jste určitě zaregistrovali, že výstavba centrální splaškové kanalizace již probíhá v plném proudu. Část města ne levém břehu řeky Lomnice je již téměř vystavěná, nyní se zhotovitel stavby postupně přesouvá na další části kanalizace, které se nacházejí v okolí náměstí Mikoláše Alše.


ČEVAK a.s.

28.04.2020 publikoval: Monika Chylíková

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19. Na základě informací Světové zdravotnické organizace, Státního zdravotního ústavu, hygienických stanic a dalších institucí vás chceme ujistit, že pitná voda dodávaná námi provozovaným vodovodem je v pořádku a lze ji používat bez jakýchkoliv omezení.


Přípojky vodovodu a kanalizace nabídka na zhotovení

02.12.2019 publikoval: Monika Chylíková

VÝKOP

ZAPÍSKOVÁNÍ

POLOŽENÍ PŘIPOJENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY

Cena  individuální dle domluvy.

Václav Kolouch

Zahradní 242

398 01 Mirotice

IČO:65984731

DIČ:CZ6584731

tel.: 603536390

 


Doporučení generálního projektanta Přepojování nemovitostí Mirotice

02.11.2019 publikoval: Monika Chylíková

Vážení občané města Mirotice,

              s ohledem na zvýšený pohyb stavebních strojů jste určitě zaregistrovali, že výstavba centrální splaškové kanalizace již probíhá v plném proudu. Část města ne levém břehu řeky Lomnice je již téměř vystavěná, nyní se zhotovitel stavby postupně přesouvá na další části kanalizace, které se nacházejí v okolí Náměstí Mikoláše Alše.


Mirotice – obnova vodovodu a vodovodní přípojky

02.11.2019 publikoval: Luděk Kvíčala

V rámci obnovy  vodovodních  řadů v Miroticích zajišťuje město Mirotice současně  i výměnu vodovodních přípojek na veřejně přístupných pozemcích. To znamená  výměnu potrubí přípojky včetně zemních prací od vodovodního řadu po hranici soukromého pozemku. Tuto část hradí město ze svých finančních prostředků.

Vzhledem ke stavu a stáří některých přípojek by bylo vhodné z důvodu  dlouhodobé  a bezporuchové  životnosti  provést výměnu celé přípojky od řadu až k vodoměrné sestavě z jednoho kusu potrubí bez spojovacích prvků.  Část přípojky na soukromém pozemku by si hradil každý vlastník přípojky sám, neboť podle zákona  274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích je vlastníkem přípojky majitel připojené nemovitosti.


Obnova vodovodu a vodovodní přípojky

30.10.2019 publikoval: Monika Chylíková

Výměna vodovodních přípojek - ČEVAK a.s.


Likvidace splašků

29.10.2019 publikoval: Monika Chylíková

Proč se přípojit na centrální ČOV


Kanalizace, ČOV a vodovod

29.10.2019 publikoval: Monika Chylíková

Parametry připojení


Výstavba ČOV, kanalizace a vodovodu

29.10.2019 publikoval: Monika Chylíková

Proč nová kanalizace, vodovod a ČOV


Informace projektanta

05.03.2019 publikoval: Monika Chylíková
mirotice

Vážení a milí občané,

            jak jste se v předešlých výtiscích Vašeho zpravodaje dočetli, příští měsíc bude zahájena asi největší stavební akce v historii města a to výstavba centrální čistírny odpadních vod a gravitační splaškové kanalizace. Zhotovitel vzešlý z výběrového řízení je firma BAK stavební společnost a.s a stavba bude podpořena dotačním programem z Ministerstva životního prostředí.


Přehledná situace kanalizačního a vodovodního řadu

22.01.2019 publikoval: Monika Chylíková

D.4.2. Přehledná situace 500 díl A.

D.4.3. Přehledná situace 500 díl B.

D.4.4. Přehledná situace 500 díl C.


Čistírna odpadních vod - pohledy

22.01.2019 publikoval: Monika Chylíková

D.1.1.9.  Pohledy ČOV

D.1.1.1.Technická zpráva