Volný čas
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Rodinné centrum Kašpárek

06.03.2018 publikoval: Monika Chylíková

Pravidelný program:

 pondělí – středa 9-12 hod. herna (vstupné 30,- Kč)

 každé úterý od 10h. výtvarná dílna pro nejmenší

 každá středa od 10h. Zpívánky, říkanky, protahovánky pro nejmenší

 čtvrtek od 18hod. cvičení Pilates (vstupné 70,- Kč)


Český rybářský svaz - Pozvánka na výroční členskou schůzi -

26.02.2018 publikoval: Adéla Dudová

Pozvánka na schůzi.pdf


Krásnější Miroticko, o.s.

13.10.2016 publikoval: Monika Chylíková

Předseda: Ing. Petr Bílek, e-mail: pbilekf@yahoo.co.uk


Základní organizace včelařů Mirotice občanské sdružení

13.10.2016 publikoval: Monika Chylíková

Předseda: Vladimír Heřman, e-mail: herman.vl@seznam.cz 
Jednatel: Vladimír Gawlik, tel. 382 229 226, mob. 723 599 778,  
e-gawlikvl@seznam.cz


Sbor dobrovolných hasičů Lučkovice

13.10.2016 publikoval: Monika Chylíková

Starosta: František Brousil st., mob. 604 743 171
Velitel: Miroslav Fučík
Zástupce velitele: Josef Barabáš ml., mob. 739 605 222


Sbor dobrovolných hasičů Radobytce

13.10.2016 publikoval: Monika Chylíková

Starosta: Ladislav Fučík, mob. 604 442 606
Velitel: Petr Mára, mob. 608 800 768

 


Místní organizace Českého rybářského svazu Mirotice

13.10.2016 publikoval: Monika Chylíková

http://rybari.mirotice.cz

Předseda: Miroslav Semenský
Jednatel: František Hřebejk, mob. 723 919 520
Výdej povolenek: Jana Semenská, Náměstí Mikoláše Alše 52, mob. 606 117 775
Rybářský kroužek ve škole vede Mgr. Milan Brunclík, mob. 723 919 509


Myslivecké sdružení Strážovice

13.10.2016 publikoval: Monika Chylíková

(katastrální území: Strážovice, Stráž, Jarotice, Bořice, Radobytce)
Předseda: Martin Král, mob. 728 759 826
Hospodář: Blahoslav Políček, mob. 731 482 476


Myslivecké sdružení ZELENÁ HORA

13.10.2016 publikoval: Monika Chylíková

(katastrální území: Mirotice, Lučkovice)        
Hospodář: Jaroslav Čapek, mob. 603 701 162

 


Tělocvičná jednota Sokol

13.10.2016 publikoval: Monika Chylíková

U zrodu stál Ladislav Stroupežnický
Historie mirotického Sokola má vlastně dva počátky.
Ten první spadá do roku 1869, kdy v Miroticích sokolský spolek vznikl právě z iniciativy cerhonického rodáka, dramatika a později prvního dramaturga Národního divadla Ladislava Stroupežnického. Ten spolu s otcem a bratrem Hynkem energicky „nastartoval“ činnost nového spolku tak, že již tři měsíce po založení - 20. června 1869 - byla jednota schopna úspěšně vystoupit se svým prvním veřejným cvičením. Měla tehdy 61 členů a ještě téhož roku se L. Stroupežnický stal náčelníkem mirotického Sokola. Oba bratři byli cvičiteli, jejich otec Josef byl členem výboru spolku. A pod jejich vedením byla tělovýchovná činnost od počátku spojována i s činností kulturní, tak, jak to odpovídalo zásadám zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše.
Po odchodu rodiny Stroupežnických do Prahy (1871) však činnost místního Sokola prakticky zcela ustala, a tak se druhým začátkem jeho existence stal až rok 1899. Bylo to z podnětu zemského poslance Jana Kaliny z Blatné, který tehdy stál také v čele sokolské župy Jeronýmovy v Písku.

Činnost mirotického Sokola v posledních desetiletích byla rozsáhlá. Sokolové v akci Z vybudovali přístavbu (1957) k sokolovně, kde se denně cvičilo a o údržbu a vytápění se staral stálý správce. Tak tomu bylo až do 70. let. Pořádaly se každoroční tělovýchovné dny a akademie, na nichž cvičily všechny složky, počínaje mladším žactvem, a to často i v náročných sestavách na nářadích.
Pokud jde o společenskou činnost, nelze zapomenout na éru slavných sokolských šibřinek. Každý večer měl daný určitý ráz a v jeho duchu se připravovala speciální vystoupení. Nebylo výjimkou, že účinkujících byla stovka a návštěvníků celkem na šest set. A dva plesy každou sezónu byla samozřejmost.
Také mirotický fotbal by zasluhoval zvláštní kapitolu. Oddíl byl založen už v r. 1920 a když se v r. 1949 spojil se Sokolem, patřil k jeho nejaktivnějším složkám.
A jak vypadá Sokol Mirotice dnes? Klasická tělovýchovná cvičení postupně zanikla pro všeobecný nezájem, i když ještě donedávna se pokoušeli někteří činovníci a cvičitelé o jejich udržení a rozvoj. A tak dnešní „barvy a čest“ slavného spolku hájí už jen kolektivní sporty : volejbal a stolní tenis. Tradice sokolského plesu zatím trvá.
V současné době se naše práce zaměřuje právě na děti. Pořádáním různých akcí pro děti chceme do našich řad získat dorost a vlastně i budoucí pokračovatele Sokola.


Sbor dobrovolných hasičů Strážovice

01.04.2015 publikoval: Luděk Kvíčala

Starosta: Miroslav Horník
Velitel: Tibor Mišiak, Dis., mob. 722 958 514
Jednatel: Petr Kovářík

Historie sboru

V překotném životním tempu dnešní doby, není neužitečné občas se zastavit a zamyslet, zejména, když nás nutí k zamyšlení nad výročím tak významném, jakým je právě uplynulých 75 let. V letošním roce 2012 právě uplynulo 75 let od založení dobrovolného hasičského sboru ve Stražovicích.


Sbor dobrovolných hasičů Mirotice

01.04.2015 publikoval: Luděk Kvíčala
mirotice

Starosta: Stanislav Valtr,
mob. 722 046 455
Jednatel: Jan Janoušek,
mob. 721 749 394, e-mail: jandysjan@seznam.cz 

Oslavy výročí 130 let SDH Mirotice

Video z oslav zde.
Fotografie zde.


Zájmová sdružení

01.04.2015 publikoval: Monika Chylíková

FK Mirotice http://www.fkmirotice.websnadno.cz/
Mirotický paprsek www.mpaprsek.cz
Klub seniorů