Volný čas
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Mapa stránek

Město

Samospráva
» Samospráva města
Zápisy ze zastupitelstva
» Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mirotice konaného dne 11.3.2015
» Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Mirotice konaného dne 6. 4. 2015
» Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 24. 6. 2015
» Zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 15. 7. 2015
»  7. zasedání zastupitelstva bylo zrušeno
» Zápis z 9. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 16. 9. 2015
» Zápis z 10. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 11. 11. 2015
» Zápis z 11. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 16. 12. 2015
» Zápis z 12. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 9. 3. 2016
» Zápis z 13. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 11. 5. 2016
» Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 15. 6. 2016
» Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 27. 7. 2016
» Zápis z 16. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 21. 9. 2016
» Zápis z 17. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 14. 12. 2016
» Zápis z 18. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 1. 3. 2017
» Zápis z 19. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 26. 4. 2017
» Zápis z 20. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 14. 6. 2017
» Zápis z 21. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 9. 8. 2017
» Zápis z 22. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 1. 11. 2017
» Zápis z 24. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 8. 3. 2018
» Zápis z 23. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 13. 12. 2017
» Zápis z 25. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 16. 5. 2018
» Zápis z 26. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 25. 7. 2018
» Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mirotice
» Zápis z 2. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 21. 11. 2018
» Zápis z 27. zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne 26. 9. 2018
Vyhlášky a nařízení
» Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
» Obecně závazná vyhláška č. 3/2009
» Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
» Usnesení č. 562/2017
» Usnesení č. 165/15
» Směrnice k veřejným zakázkám
» Vyhláška z r. 1998
» Vyhláška z r. 1997
» Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
» Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
» Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
» Nařízení č. 2/2017
» Obecně závazná vyhláška č. 4/2017
» Obecně závazná vyhláška č. 5/2015
Územní plán
» Územní plán - počátek zpracování 2010
» Návrh územního plánu Mirotice pro opakované veřejné projednání
» Územní plán - květen 2016 (čistopis)
Povinně zveřejňované informace
» Povinně zveřejňované informace
Zpravodaj
» Mirotický zpravodaj
Rozpočet
» Rozpočet
» Rozpočet na rok 2017
» Rozpočtový výhled ÚSC Mirotice na roky 2014-2018
» Schválený Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
» Rozpočet na rok 2018
» Schválený Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
» Rozpočet na rok 2019
Povodňový plán
» Povodňový plán
Informace
» Oznámení
» Smlouvy o nájmu hrobového místa
» Nová služba pro zdravotně postižené
» Diakonie
» Informace o možnosti rušení televizního příjmu provozem sítí LTE
» OZNÁMENÍ o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
» Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016!
» Změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1.1.2016
» Změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1.1.2016
» Žádost o zprostředkování kontaktu
» Adresa trvalého pobytu na sídle ohlašovny
» Česká telekomunikační infrastruktura
» Bývalé zdravotní středisko a byty
» Svozové dny PDO + papíru
» Informace k dani z nemovitých věcí
» Kotlíkové dotace
» Bezplatná insolvenční poradna
» Kuřice-dovoz až do kurníku
» Písecko voda
» Oznámení o přerušení dodávky el. energie
» Oznámení o přerušení dodávky el. energie
» SVOZ PDO
» Prácheňské muzeum
» Jak je to s cestovními doklady pro děti?
» Prodej kuřiček
» Pitná voda
» Ravize kotlů na pevná paliva
» ČEVAK
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Bezplatné energetické poradenství
» Finanční úřad
» Ptačí chřipka
» Výroční zpráva o poskytování informací
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Veřejná služba
» Pomáhat a chránit
» Informace - kompostéry
» Ministr zemědělství
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Výzva - ořez
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
» Svoz PDO - 1. pololetí
» Finanční úřad pro Jihočeský kraj
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Výběrové řízení "Projektový/Administrativní pracovník"
» Finanční úřad pro Jihočeský kraj
» Kamenictví Šaffek
» Jihočeská krajská jízdenka
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Veřejná sbírka
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Sběrný den - svoz nebezpečného odpadu
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» E.ON - přerušení dodávky elektrické energie - 11. 7. a 12. 7.
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
» E.ON - přerušení dodávky elektrické energie
» UtilityReport
» Město Mirotice
» Prosperita
» E.ON - přerušení dodávky elektrické energie
» E.ON - přerušení dodávky elektrické energie
Hlášení místního rozhlasu
» Svoz papíru
» Praktické zdravé vaření - Rodinné centrum Kašpárek
» E.ON - přerušení dodávky elektrické energie
» E.ON - přerušení dodávky elektrické energie
» Pozvánka na setkání s režisérem Bohdanem Slámou
Městský vodovod
» Hodnocení kvality pitné vody
» Problematika kvality vody
» Mapa vodovodní sítě
» Protokol o zkoušce pitné vody
» ČEVAK a.s. - Protokol o zkoušce vody
» Protokol o zkoušce
» Porovnání výsledků
» ČEVAK - Bazény
» ČEVAK
» Hodnocení kvality pitené vody z 25. 10. 2016
» Hodnocení kvality pitené vody z 9. 11. 2016
» Hodnocení kvality pitené vody z 15. 2. 2017
» Porovnání položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2016
Kanalizace a ČOV
Strategický plán rozvoje města Mirotice a jeho částí
» Strategický plán
Smlouvy
» Smlouva o vystoupení
» Kupní smlouva
» Smlouva o dílo
» Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirotice
» Smlouva o dílo - Revitalizace retenční nádrže Lahodka
» Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
» Smlouva o dílo
» Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
» Smlouva oposkytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015
» Smlouva oposkytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015
» Kupní smlouva
» Smlouva INSIA
» Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirotice č. 3
» Smlouva o dílo - oprava márnice
» Smlouva o dílo - projektové práce ČOV
» Smlouva o zajištění uměleckého výkonu
» Smlouva o dílo - Mirotice - výstavba chodníků
» Pojistná smlouva - Kooperativa pojišťovna
» Smlouva o dílo na rekonstrukci místních komunikací ve městě Mirotice
» Zateplení stropní konstrukce bytového domu v Miroticích
» Smlouva o dílo - "Kanalizace v obci Radobytce"
» Smlouva o poskytnutí dotace č. 2
» Smlouva o poskytnutí dotace č. 3
» Smlouva o poskytnutí dotace č. 6
» Smlouva o dílo - "Oprava kaple v Bořicích u Mirotic"
» Město Mirotice - Smlouva o dílo
» Smlouva o vystoupení
» Smlouva o dílo - "Stráž - rekonstrukce místní komunikace"
» Smlouva o dílo - "Bytový dům čp. 75"
» Smlouva o dílo - "Mirotice-výměna oken bytových domech čp. 8 a čp. 102"
» Smlouva o dílo "Rekonstrukce místní komunikace Obora u Radobytec"
» Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Bořice VO"
» Smlouva o vystoupení
» Smlouva o poskytnutí dotace č. 2
» Smlouva o poskytnutí dotace č. 3
» Smlouva o poskytnutí dotace č. 6
» Kupní smlouva č.18/0687/0717
» Smlouva o dílo č. 404718
» Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/522/18
» Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/577/18
» Smlouva o dílo
» Příkazní smlouva
» Darovací smlouva
» Kupní smlouva č. D4/2018/Mir1
» Návrh - Smlouva o dílo
» Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1837/18
» Návrh - Smlouva o dílo - Obchodní podmínky
» Příkazní smlouva - technický dozor stavebníka
» Smlouva o dílo č. 2018/211
» Dohoda o provedení díla dle objednávky
Historické mapy jednotlivých katastrů města Mirotice
» Katastrální území Bořice
» Katastrální území Jarotice
» Katastrální území Lučkovice
» Katastrální území Mirotice
» Katastrální území Stráž
» Katastrální území Radobytce
» Katastrální území Strážovice
Dotace z rozpočtu města
» Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města pro rok 2017
» Vzor smlouvy 2017
» Žádost o dotaci na akci
» Prohlášeník žádosti
» Vyúčtování dotace
» Žádost o dotaci na činnost
» Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města pro rok 2017 - oprava fasád
» Dotace z rozpočtu města na rok 2018
» Dotace z rozpočtu města na rok 2019
Sokolovna
» Studie stavebních úprav
Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek
» MAP Písecko
Využité dotační tituly
» Rok 2017
GDPR
» Odvolání souhlasu
» Práva subjektu
» Právní titul pro
» Pověřenec pro ochranu osobních údajů
» Vzor souhlasu obecně
» Žádost subjektu údajů o přístup

Úřad

Kontakty
» Městský úřad
Odbory
» Starosta
» Tajemník města
» Odbor vnitřních věcí
» Odbor finanční
» Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy
» Odbor bytový
» Odbor sociální
» Matrika
Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy
» Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy
Úřad práce
» Úřad práce
Žádosti a tiskopisy
» Žádosti a tiskopisy

Služby

Škola a školka
» Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice
Knihovna
» Městská knihovna Mirotice
Sběrný dvůr
» Sběrný dvůr
Svoz odpadu, bio odpad, kompostiště
» Svoz odpadu
Občan - potřebuji zařídit, krizové situace
» Potřebuji zařídit
Stravování
» Stravování
Ubytování
» Ubytování
Jízdní řády
» Jízdní řády
Hřbitovy
» Hřbitovy
Moje odpadky
» Moje odpadky

Volný čas

Historie města
» Historie Mirotic
Osobnosti
» Mikoláš Aleš
» Matěj Kopecký
» Benedikt Žák
Symboly
» O městě a jeho symbolech
Památník M. Alše a M. Kopeckého
» Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého
» Mirotice krajem loutkářů a malířů
Památky
» Památky
» Zajímavosti
» Kostel sv. Jiljí Mirotice
» Židovský hřbitov
» Židovské památky na Písecku
Alšovy dny + fotogalerie
Cyklostezky
» Ne kole po severním Písecku
» Na kole po severním Písecku
Zájmová sdružení
» Zájmová sdružení
» Sbor dobrovolných hasičů Mirotice
» Sbor dobrovolných hasičů Strážovice
» Tělocvičná jednota Sokol
» Myslivecké sdružení ZELENÁ HORA
» Myslivecké sdružení Strážovice
» Místní organizace Českého rybářského svazu Mirotice
» Sbor dobrovolných hasičů Radobytce
» Sbor dobrovolných hasičů Lučkovice
» Základní organizace včelařů Mirotice občanské sdružení
» Krásnější Miroticko, o.s.
» Rodinné centrum Kašpárek
» Mirotický divadelní spolek
Mikroregion Mirotice - obce
» Radobytce
» Obora u Radobytec
» Strážovice
» Stráž
» Lučkovice
» Jarotice
» Bořice
» Rakovické Chalupy
Vítání občánků
Fotogalerie akcí od roku 2006
» Alšovy dny 2017 - video
Historické mapy katastrů Města Mirotice
» Historické mapy katastrů Mirotic
Kultura
» Pravidelně pořádané kulturní, sportovní a společenské akce
Svazek obcí regionu Písecko
» Mapa území Svazku obcí regionu Písecko
Fotogalerie Mirotice a okolní obce
Kalendář akcí
» Popelka
» Rozloučení s Kašpárkem
» Vánoční nokturno
» Hasičský ples