Úřad
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková

Stavební úřad

tel. 382 229 613, e-mail: stavebni.urad@mirotice.cz
činnosti vykonávají Blanka Cízlová, Adéla Dudová, DiS.
Žádosti a tiskopisy zde

Automatické vytvoření žádosti  správcům sítí:  www.kraj-jihocesky.cz/zadost
Systém stavebně technické prevence

Životní prostředí

Vodoprávní úřad ( příslušný k vyřízení žádostí podaných do 1. 1. 2010)

tel. 382 229 613, e-mail: cizlova@mirotice.cz
činnosti vykonává Blanka Cízlová

Ochrana přírody a krajiny

tel. 382 229 613, e-mail: stavebni.urad@mirotice.cz
tel. 382 229 217 mail: byty@mirotice.cz 
činnosti vykonává Jitka Rybáková

Žádost o povolení (ohlášení) kácení dřevin.doc

Silniční správní úřad

tel. 382 229 613, e-mail: cizlova@mirotice.cz
činnosti vykonává Blanka Cízlová
Žádosti a tiskopisy zde