Služby
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Úřední deska

Vyrozumění účastníka řízení o podaném odvolání
zveřejněno od: 18.09.2019 do: 25.09.2019
ÚR - změna - R4 Mirotice, rozšíření

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019
zveřejněno od: 16.09.2019 do: 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
zveřejněno od: 16.09.2019 do: 30.10.2019
Vedoucí Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy

Oznámení o zveřejnění č. 5
zveřejněno od: 16.09.2019 do: 17.10.2019
DSOSP - Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

Státní pozemkový úřad
zveřejněno od: 09.09.2019 do: 09.10.2019
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 04.09.2019 do: 20.09.2019
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu silnice I/4 v k.ú. Boudy

Záměr města Mirotice
zveřejněno od: 04.09.2019 do: 30.10.2019
Nebytový prostor č. 48/402 v přízemí domu čp. 48

Záměr města Mirotice
zveřejněno od: 04.09.2019 do: 30.09.2019
záměr č. 018/2019, k.ú. Radobytce

Záměr města Mirotice
zveřejněno od: 04.09.2019 do: 30.09.2019
záměr č. 019/2019 v k.ú. Mirotice

Veřejnoprávní smlouva
zveřejněno od: 03.09.2019 do: 30.10.2019
mezi městem Mirotice a městem Písek

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Mirotice
zveřejněno od: 02.09.2019 do: 11.09.2019
11. září 2019 v 18:00 hod.

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 30.08.2019 do: 31.12.2022
Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 28.08.2019 do: 13.09.2019
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání

Dražební vyhláška
zveřejněno od: 21.08.2019 do: 23.09.2019
o elektronické dražbě, k.ú. Mirotice

Rozhodnutí
zveřejněno od: 15.08.2019 do: 30.08.2019
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mezi městem Mirotice a městem Písek

Záměr města Mirotice
zveřejněno od: 15.08.2019 do: 31.08.2019
záměr č. 015/2019

Záměr města Mirotice
zveřejněno od: 15.08.2019 do: 31.08.2019
záměr č. 016/2019

Záměr města Mirotice
zveřejněno od: 12.08.2019 do: 28.08.2019
záměr č. 014/2019 v k.ú. Radobytce

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 08.08.2019 do: 23.08.2019
Změna územní rozhodnutí D4 Mirotice, rozšíření

Výběrové řízení tajemník/tajemnice
zveřejněno od: 05.08.2019 do: 28.08.2019
oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Výběrové řízení vedoucí Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy
zveřejněno od: 05.08.2019 do: 28.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Výběrové řízení vedoucí Odboru sociální pracovník/pracovnice
zveřejněno od: 05.08.2019 do: 28.08.2019
Výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí Odboru sociální pracovník/pracovnice, matrikář/matrikářka

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019
zveřejněno od: 02.08.2019 do: 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019

Smlouva o dílo - obchodní podmínky
zveřejněno od: 29.07.2019 do: 31.12.2019
"Výstavba vodovodních přípojek"

Výzva k podání nabídek
zveřejněno od: 24.07.2019 do: 26.08.2019
"Komunitní centrum Mirotice"

Oznámení o zveřejnění 2019
zveřejněno od: 28.06.2019 do: 31.12.2019
SORP

Město Mirotice - Závěrečný účet
zveřejněno od: 17.06.2019 do: 30.06.2020
Schválený závěrečný účet za rok 2018

SORP - Oznámení o zveřejnění 2019
zveřejněno od: 10.06.2019 do: 31.12.2019
Oznámení

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019
zveřejněno od: 06.06.2019 do: 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019

Oznámení o zveřejnění 2019
zveřejněno od: 09.04.2019 do: 31.12.2019
SORP

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 08.03.2019 do: 14.09.2019
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019
zveřejněno od: 26.02.2019 do: 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019

Nedostatečně identifikovaní vlastníci
zveřejněno od: 26.02.2019 do: 29.12.2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Oznámení o schváleném rozpočtu obce na rok 2019, schválených RO na rok 2019, schválení SVR na roky 2020-2024
zveřejněno od: 13.02.2019 do: 31.12.2019
Oznámení o Schváleném rozpočtu obce na rok 2019 ...

Oznámení o zveřejnění
zveřejněno od: 08.02.2019 do: 31.12.2019
SORP 2019

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na r. 2020 - 2024
zveřejněno od: 21.01.2019 do: 31.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu Kumulovaný ozpočtový výhled

Schválený rozpočet na rok 2019
zveřejněno od: 21.12.2018 do: 31.12.2019
Schválený rozpočet na rok 2019

Oznámení o schváleném rozpočtu obce na rok 2019, schválených RO na rok 2019, SVR
zveřejněno od: 20.12.2018 do: 31.12.2019
Oznámení o uveřejnění schváleného rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019
zveřejněno od: 03.12.2018 do: 31.12.2019
Návrh rozpočtu

Dotace z rozpočtu města na rok 2019
zveřejněno od: 29.11.2018 do: 31.12.2019
Pravidla pro poskytování dotací Prohlaseni_k_zadosti_o Vyúčtování dotace (činnost, akce) Vzor smlouvy 2019 Žádost o dotaci na akci Žádost o dotaci na činnost   Smlouva o poskytnutí dotace Vyúčtování dotace Žádost o dotaci na opravu fasády

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
zveřejněno od: 15.12.2017 do: 31.12.2020
Schválený střednědobý výhled

Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2017 - 2020
zveřejněno od: 24.11.2017 do: 31.12.2020
Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled SORP
zveřejněno od: 03.11.2017 do: 09.12.2020
Střednědobý výhled 2019  - 2020

Smlouva o dílo - "Kanalizace v obci Radobytce"
zveřejněno od: 28.07.2017 do: 27.08.2020
Kanalizace v obci Radobytce

Smlouva o dílo - "Oprava kaple v Bořicích u Mirotic"
zveřejněno od: 28.07.2017 do: 27.08.2020
Oprava kaple v Bořicích

Schválený rozpočet obcena rok 2017
zveřejněno od: 28.04.2017 do: 31.12.2020
rozpočet 2017

Schválený Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
zveřejněno od: 28.04.2017 do: 31.12.2020
Schválený Střednědobý výhled ÚSC

Smlouva o poskytnutí dotace č. 6
zveřejněno od: 28.03.2017 do: 27.04.2021
Ladislav Tomeš

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2
zveřejněno od: 15.03.2017 do: 16.06.2021
TJ Sokol Mirotice

Smlouva o poskytnutí dotace č. 3
zveřejněno od: 15.03.2017 do: 16.06.2021
TJ Mirotice z.s.

Veřejnoprávní smlouva
zveřejněno od: 01.02.2017 do: 03.03.2021
Přenesená působnost - přestupky

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirotice č. 3
zveřejněno od: 21.03.2016 do: 21.03.2020
TJ Mirotice z.s.