Služby
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

SVOZ PDO

09.04.2019 publikoval: Monika Chylíková

1. pololetí 2019

2. pololetí 2019


MOJE ODPADKY

09.04.2019 publikoval: Monika Chylíková

Snižování produkce směsného odpadu je velký trend a my pro Vás máme elegantní způsob, jak podpořit Vaše občany v předcházení vzniku odpadu.
A jaké jsou možnosti?
To Vám ukážeme v novém díle pořadu MOJE ODPADKY, který můžete najít na našem:

1) Facebookovém profilu:https://www.facebook.com/mojeodpadky/videos/1138920456275745/
2) YouTube kanále: https://www.youtube.com/watch?v=Gbl-9LF5d28


KOMPOSTÉRY

09.04.2019 publikoval: Monika Chylíková

Pro domácnosti pořízeno 70 ks kompostérů z dotačního programu OPŽP.

 


MOBILNÍ SBĚR

09.04.2019 publikoval: Monika Chylíková

Papír - svoz je 1 x za měsíc (vždy první pátek v měsíci)

Nebezpečný odpad - 2 x ročně (ROS Strakonice)


KOMPOSTIŠTĚ

09.04.2019 publikoval: Monika Chylíková

Kompostiště jsou zřízeny  pro uložení listí, trávy a plevelu ze zahrádek. Možnost odběru hotového kompostu.

Mirotice – u hřbitova 

Lučkovice –Na Průhoně

Stráž - u východního okraje

Strážovice - zajišťuje se mobilně (přistavené kontejnery)


SBĚRNÁ HNÍZDA

09.04.2019 publikoval: Monika Chylíková

Tříděný odpad

Papír - krabice, karton, lepenka

          - noviny, časopisy, reklamní letáky

          - obálky, sešity 

          - kancelářský papír

Plast - PET lahve


SBĚRNÝ DVŮR

09.04.2019 publikoval: Monika Chylíková

Adresa

ul. Zářečí (Štěpánků stodola u lávky, nedaleko č.p. 148), 398 01 Mirotice

správce sběrného dvora: Josef Žiga  tel. 721 632 412

Otevřeno

Úterý: 16.00-18.00 hod.
Sobota: 9.00-12.00 hod.

Uložení odpadu za polatek  3,-Kč/kg:


PDO - pevný domovní odpad - popelnicové nádoby

08.04.2019 publikoval: Monika Chylíková

Známka

Slouží k jednorázovému vyvezení popelnice. Známka je z plechu a má vyražené číslo a znak města.

Cena 1 známky je 75,-Kč.

Nálepky

Barva nálepky označuje frekvenci svozů.
Červená je vyvezena každý svozový týden (39 svozů) ….  2 925,-Kč,
Modrá je vyvezena každý sudý týden (26 svozů) ….  1950,-Kč
Zelená  je vyvezena první sudý týden v měsíci (12svozů)  ….  900,-Kč