Služby
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Hřbitovy

01.04.2015 publikoval: Monika Chylíková

Město Mirotice je správcem hřbitovů v Miroticích a Radobytcích.
Kontakt: Bc. Kateřina Přibylová, tel. 382 229 101, podatelna@mirotice.cz

 

Hřbitov v Miroticích

Mirotice

Par. č.   905/2 v kat. úz. Mirotice   
Počet hrobových míst                       921      
Počet volných hrobových míst         100      
Počet míst pro urnové hroby             50

 

Hřbitov v Radobytcích

Par. č.   514/2 v kat. úz Radobytce
Počet hrobových míst                       844
Počet volných hrobových míst           50 

 

Způsob ukládání odstraněné  hrobové výzdoby:

U hřbitova v Radobytcích i Miroticích je umístěn velkoobjemový kontejner, který je určen k odkládání odstraněných zbytků z hrobových míst, jako jsou umělé květiny, organické zbytky, svíčky,  kalíšky od svíček  a další podobného charakteru.

Do kontejnerů je zakázáno ukládat odpad podobný domovnímu, jako je popel, plasty, sklo a další odpad vznikající v domácnosti.  Do kontejnerů je dále zakázáno ukládat velkoobjemový odpad, listí a trávu ze zahrad.

 

Postup při rušení hrobového místa:

Před uskutečněním tohoto záměru kontaktujte správce pohřebiště – MěÚ Mirotice (Bc. Kateřina Přibylová,  tel.  382 229 101).

Zde Vám budou sděleny konkrétní podmínky:
- jak upravit rušené hrobové místo
- kam odložit hrobové zařízení

 

Postup při ukládání pozůstatků a ostatků do hrobu: 

Před uložením ostatků musíte požádat o souhlas správce pohřebiště – MěÚ Mirotice (Bc. Kateřina Přibylová,  tel.  382 229 101).

 

Služby poskytované správcem:

- Radobytce: studna
- Mirotice:  studna a vodovod

 

Služby, které správce nezajišťuje:

Hřbitovní řád.pdf
Smlouva o nájmu hrobového místa.doc
Poplatek za pronájem hrobového místa.pdf

 

Vyzýváme nájemce hrobových míst, kteří nemají uzavřenou nájemní smlouvu na užívání hrobového místa na hřbitově v Miroticích a v  Radobytcích, nahlásili na Městském úřadu v Miroticích (lze i telefonicky) jméno a adresu nájemce –uživatele tohoto hrobového místa z důvodu přesné evidence a uzavření nové nájemní smlouvy. V případě, že nebude uzavřena nájemní smlouva a zaplacen příslušný poplatek za hrobové místo, bude toto místo považováno za místo opuštěné a bude postupováno podle zákona.

Žádáme nájemce  uvolněných hrobových míst, aby z těchto  odstranili hrobová příslušenství, tj. obrubníky a pomníky a místo srovnali  na  úroveň  okolního  terénu.

Vyzýváme občany – nájemce hrobových míst na hřbitově, kteří v posledních letech ukládali pozůstatky a ostatky zemřelých do hrobu a nepodali o tom informaci na MěÚ, aby tak neprodleně učinili – Městský úřad Mirotice, evidence hrobů, tel. 382229101.

Dále oznamujeme, že v případě dalšího ukládání pozůstatků a ostatků zemřelých, je nutné povolení Městského úřadu v Miroticích. Bez tohoto povolení nebude hrob vykopán k dalšímu pohřbení.

Na hřbitov je zakázáno vodit psy!