Město
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Úřední deska

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města
zveřejněno od: 20.05.2019 do: 29.06.2019
29. května 2019 v 18:00 hod.

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 16.05.2019 do: 01.06.2019
Vyrozumění o přiznání účastenství: ÚR - změna -  Mirotice, rozšíření

Město Mirotice -Závěrečný účet za rok 2018 - návrh
zveřejněno od: 10.05.2019 do: 30.06.2019
Závěrečný účet Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Hlavní kniha analytická Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Poskytnuté dotace v roce 2018 Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2018 Hospodářská činnost Rozvaha příspěvkové organizace Výkaz zisku a ztráty Příloha Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Záměr města - dar
zveřejněno od: 02.05.2019 do: 02.06.2019
k.ú. Mirotice, Strážovice u Mirotic, Radobytce

Kalkulace cen pro vodné a stočné
zveřejněno od: 30.04.2019 do: 31.05.2019
Kalkulace cen za hospodářský rok 2018

Záměr města Mirotice - pronájem
zveřejněno od: 29.04.2019 do: 29.05.2019
Nebytový prostor č. 68/401 - Mirotice

SORP
zveřejněno od: 26.04.2019 do: 13.05.2019
Návrh dodatku střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020

Finanční úřad pro Jihočeský kraj
zveřejněno od: 26.04.2019 do: 29.05.2019
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019

SORP
zveřejněno od: 26.04.2019 do: 09.06.2019
SORP_Návrh závěrečného účtu za rok 2018 SORP- rozpočtový výhled 2020-dodatek_návrh

Pozvánka na I. zasedání okrskových volebních komisí
zveřejněno od: 25.04.2019 do: 26.05.2019
Pozvánka

Oznámení zahájení stavebního řízení
zveřejněno od: 25.04.2019 do: 26.05.2019
"Most ev.č. 1219-1 Varvažov"

Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
zveřejněno od: 16.04.2019 do: 29.05.2019
Oznámení o zahájení správního řízení o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Mirotice
zveřejněno od: 15.04.2019 do: 24.04.2019
24. dubna 2019 v 18:00 hod. v budově radnice v Miroticích

Sběrný den
zveřejněno od: 11.04.2019 do: 18.05.2019
18.5.2015 svoz nebezpečného odpadu

Oznámení o zveřejnění 2019
zveřejněno od: 09.04.2019 do: 31.12.2019
SORP

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 05.04.2019 do: 05.05.2019
Oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby a pozvání k veřejném ústnímu jednání Přílohy k zahájení územního řízení.pdf

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 05.04.2019 do: 05.05.2019
Ministerstvo zemědělství

Záměr města Mirotice
zveřejněno od: 04.04.2019 do: 04.05.2019
Záměr č. 008/2019 v k.ú. Mirotice

Záměr města Mirotice - pronájem
zveřejněno od: 29.03.2019 do: 02.05.2019
Záměr č. 006/2019 - k.ú Mirotice

Záměr města Mirotice
zveřejněno od: 29.03.2019 do: 05.05.2019
Záměr č. 007/2019 v k.ú. Bořice

Výzva Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 29.03.2019 do: 23.05.2019
Veřejná vyhláška US4 Mirotice-03_vlastnické vztahy

Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
zveřejněno od: 28.03.2019 do: 29.05.2019
Rozhodnutí o povolení výjimky

Rozhodnutí
zveřejněno od: 26.03.2019 do: 30.04.2019
výjimka pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
zveřejněno od: 25.03.2019 do: 25.05.2019
Stanovení min. počtu členů OVK a jmenování zapisovatelů OVK

Oznámení o době a místě konání voleb
zveřejněno od: 21.03.2019 do: 31.05.2019
Volby do Evropského parlamentu

Dražební vyhláška
zveřejněno od: 20.03.2019 do: 24.04.2019
24.4.2019 v 10:00 hod. v sidle Exekutorského úřadu Písek

Záměr města Mirotice - pronájem
zveřejněno od: 20.03.2019 do: 02.05.2019
Záměr č. 005/2019 - k.ú. Mirotice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
zveřejněno od: 15.03.2019 do: 01.05.2019
Tajemník/tajemnice

Veřejná vyhláška
zveřejněno od: 08.03.2019 do: 14.09.2019
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Záměr Města Mirotice - prodej nemovité věci
zveřejněno od: 28.02.2019 do: 30.04.2019
Záměr č. 004/2019 - plynárenské zařízení

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019
zveřejněno od: 26.02.2019 do: 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. /2019

Nedostatečně identifikovaní vlastníci
zveřejněno od: 26.02.2019 do: 29.12.2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Oznámení o schváleném rozpočtu obce na rok 2019, schválených RO na rok 2019, schválení SVR na roky 2020-2024
zveřejněno od: 13.02.2019 do: 31.12.2019
Oznámení o Schváleném rozpočtu obce na rok 2019 ...

Oznámení o zveřejnění
zveřejněno od: 08.02.2019 do: 31.12.2019
SORP 2019

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na r. 2020 - 2024
zveřejněno od: 21.01.2019 do: 31.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu Kumulovaný ozpočtový výhled

Rozpočtové opatření 2018 č. 11
zveřejněno od: 17.01.2019 do: 16.06.2019
Rozpočtové opatření č. 11

Schválený rozpočet na rok 2019
zveřejněno od: 21.12.2018 do: 31.12.2019
Schválený rozpočet na rok 2019

Oznámení o schváleném rozpočtu obce na rok 2019, schválených RO na rok 2019, SVR
zveřejněno od: 20.12.2018 do: 31.12.2019
Oznámení o uveřejnění schváleného rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019
zveřejněno od: 03.12.2018 do: 31.12.2019
Návrh rozpočtu

Dotace z rozpočtu města na rok 2019
zveřejněno od: 29.11.2018 do: 31.12.2019
Pravidla pro poskytování dotací Prohlaseni_k_zadosti_o Vyúčtování dotace (činnost, akce) Vzor smlouvy 2019 Žádost o dotaci na akci Žádost o dotaci na činnost   Smlouva o poskytnutí dotace Vyúčtování dotace Žádost o dotaci na opravu fasády

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
zveřejněno od: 15.12.2017 do: 31.12.2020
Schválený střednědobý výhled

Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2017 - 2020
zveřejněno od: 24.11.2017 do: 31.12.2020
Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled SORP
zveřejněno od: 03.11.2017 do: 09.12.2020
Střednědobý výhled 2019  - 2020

Smlouva o dílo - "Kanalizace v obci Radobytce"
zveřejněno od: 28.07.2017 do: 27.08.2020
Kanalizace v obci Radobytce

Smlouva o dílo - "Oprava kaple v Bořicích u Mirotic"
zveřejněno od: 28.07.2017 do: 27.08.2020
Oprava kaple v Bořicích

Schválený rozpočet obcena rok 2017
zveřejněno od: 28.04.2017 do: 31.12.2020
rozpočet 2017

Schválený Střednědobý výhled ÚSC Mirotice na roky 2018 - 2020
zveřejněno od: 28.04.2017 do: 31.12.2020
Schválený Střednědobý výhled ÚSC

Smlouva o poskytnutí dotace č. 6
zveřejněno od: 28.03.2017 do: 27.04.2021
Ladislav Tomeš

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2
zveřejněno od: 15.03.2017 do: 16.06.2021
TJ Sokol Mirotice

Smlouva o poskytnutí dotace č. 3
zveřejněno od: 15.03.2017 do: 16.06.2021
TJ Mirotice z.s.

Veřejnoprávní smlouva
zveřejněno od: 01.02.2017 do: 03.03.2021
Přenesená působnost - přestupky

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirotice č. 3
zveřejněno od: 21.03.2016 do: 21.03.2020
TJ Mirotice z.s.